Skip to main content
Askele webinaari: Myynnin johtaminen, mittarit ja kehittäminen
Webinaarin sisältö: (teoria, käytännön esimerkit, kysymykset)
1. Myynnin seuranta ja mittaaminen (30min)
- miksi myyntiä tulee seurata
- miten mitata ja ennustaa myyntiä paremmin
- CRM-järjestelmän rooli myyntityössä ja johtamisessa
- työkaluja myyntitulosten nostamiseen
- miten motivoida myyjää seurannan ja työn tehostamiseksi

2. Vinkeistä käytäntöön - Visma Severa (15min)
- myyjäkohtainen seuranta
- yritystason ennusteet
- liidilähteiden seuranta
- hävittyjen myyntitöiden seuranta

3. Kysymyksien läpikäynti (15min)

Oct 5, 2017 9:00 AM in Helsinki

custom image
Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Matti Tiilikainen.