webinar register page

Webinar banner
Oslo BIMCon 2021 - Plan og Grunnerverv
09:00 - 09:15 SOSI 5.0 nå vet vi nesten alt
09:30 - 10:00 Focus Planbeskrivelse, nytt program for arealplanleggeren kobling mot digitalt lovverk
10:15 - 10:45 Nyheter og Tips og Triks i Focus Arealplan
11:00 - 11:15 Tips og Triks i Focus Grunnerverv
11:20 - 11:50 Infraworks for arealplanleggere

Nov 16, 2021 09:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jan Skarstein.