webinar register page

AB Horizon 2020 Yeşit Mutabakat çağrısı (Green Deal Call) için Online Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi
İbrahim Coşkun
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.