webinar register page

Webinar banner
THOUGHTSPOT: Analyzujte data jako profík
Co kdyby byla analýza vašich data stejně snadná, jako zadání dotazu do vyhledávače nebo kliknutí na tlačítko?
Firmy napříč odvětvími potřebují analyzovat stále větší objemy dat a dynamicky reagovat na změny. Často ale chybí kvalifikovaní analytici nebo nástroje.
S inovativním a intuitivním partnerským řešením ThoughtSpot dokáže pracovat i datový laik a pružně reagovat na potřeby byznysu – ať už se jedná o plány prodejů, zásob, lidských zdrojů nebo třeba finanční predikce. Cokoliv a na jedno kliknutí!
Uživatel pokládá dotazy na firemní data podobně, jako se ptá na běžné věci Googlu. ThoughtSpot podle dotazů uživatelů vytváří reporty v reálném čase.
Konkrétně si na webináři představíme 4 scénáře, jak ThoughtSpot umí pomoci firmám v době pandemie a následného ekonomického propadu:
• Plánování kontinuity podnikání & IT monitoring
• Pohotovostní plánování směn
• Flexibilita dodávek v Supply chain
• Řízení & analýza pracovního kapitálu

Webinář bude probíhat v AJ.

ENGLISH
What if analyzing your data was as easy as searching on Google or clicking a button?
Businesses across all industries need to analyze the increasing volumes of data and respond dynamically to changes. However, qualified analysts or tools are often lacking.
With the innovative solution ThoughtSpot, even a data layman can work and respond flexibly to business needs - whether it is sales plans, inventory, human resources or financial predictions.
The user asks questions about company data in the same way he types questions on Google. ThoughtSpot generates real-time reports based on user queries.
At the webinar we will present 4 scenarios how ThoughtSpot can help companies during a pandemic crisis and the subsequent economic downturn.
• Business Continuity Planning & IT Monitoring
• Workforce Contingency Planning
• Supply Chain Resiliency
• Working Capital Analytics

Webinar will be held in English.

Jul 16, 2020 10:00 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eva Švorčíková.