webinar register page

Webinar banner
At være menneske i systemet
’Systemet’ opstiller ofte mange og ufravigelige krav til, hvad du som ulykkesramt skal kunne magte, og det kan ofte opleves som om, at de nødvendige ressourcer ikke er til stede.

I dette webinar giver psykolog Mette Nyrup dig en indføring i, hvad der sker med krop og psyke, når krav og forventninger overstiger ressourcerne, og du vil i løbet af webinaret blive klædt bedre på til en konstruktiv kommunikation med systemet.

Webinaret er primært henvendt til dig, der selv står i en situation, hvor du oplever at være i ”systemet” og dig, der er pårørende. Andre interesserede er dog også velkomne.

Mar 2, 2021 01:00 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen - Webinar.