webinar register page

Webinar banner
Hvordan træner du med en rygmarvsskade?
Har du efter din rygmarvsskade oplevet at terapeuterne omkring dig ikke er lige så fokuserede på at træne dine tabte funktioner, som du er? Og har du undret dig over hvorfor styrken i musklerne til fx at løfte en arm eller et ben ikke altid øges, på trods af at du træner ihærdigt?

Det giver fysioterapeut Marianne Rahbek Vestergaard dig svaret på i webinaret, Hvordan træner du med en rygmarvsskade?

I webinaret vil du bl.a. blive introduceret til
- Fysiologien bag en rygmarvsskade i forhold til træning, bevægelse og muskelstyrke
- Hvilken betydning det har, at have en skade på nervevævet i forhold til bevægelse og træning
- Hvad og hvordan du kan træne på trods af din skade

Webinaret henvender sig til dig der har en rygmarvsskade eller dig der er pårørende til en med en rygmarvsskade. Alle er velkomne til at deltage.

May 12, 2021 01:00 PM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UlykkesPatientForeningen.