webinar register page

Webinar banner
Räcker konsumentmakten för att klimatsäkra e-handelns transporter?
Under april 2020 ökade e-handeln med uppemot 40% och i maj med 36% jämfört med i fjol. Även utan corona har e-handeln ökat mer eller mindre explosionsartat. Trafikanalys har, på regeringens uppdrag, utrett hur de ökade transporterna inom e-handeln behöver anpassas för att kunna bli fossilfria, i enlighet med målet för transportsektorn; att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Utredarna drar slutsatsen att klimatredovisning från transporterna behövs och att en gemensam färdplan för branschen kan bli nödvändig. Samtidigt diskuteras miljömärkning av fraktalternativ brett inom branschen, och nyligen lanserades ”Hållbar e-handel” som ett resurscenter för ökad hållbarhet. Under tiden tas enskilda initiativ från företag som vill förändra konsumentbeteendet i hållbar riktning.

Hur ska man räkna klimatpåverkan från e-handelns transporter? Är miljömärkning av frakt ett smart verktyg eller en onödig omväg? Borde man istället lagstifta om att miljöanpassad frakt ska vara billigare och förstahandsval och vad ska i så fall räknas som miljöanpassad frakt? Varför erbjuder inte fler företag redan idag sina kunder möjlighet att välja fossilfri frakt och andra mer hållbara beteenden?

Välkomna att delta i ett samtal mellan e-handlare, myndigheter och logistikexperter om verktyg för fossilfria transporter inom e-handeln!

Tid: 9 oktober kl. 14-15 via Zoom

Deltagare:
Lennart Thörn, utredare, Trafikanalys
Karin Sahlin, utredare och projektledare, Energimyndigheten
Mårten Sjölin, konsult inom hållbar e-handel, TellUs21
Sanna Thurdin, affärschef, Hållbar e-handel
Tobias Sjölin, Project Director, Boozt Fashion AB
Catherine Löfquist, hållbarhetschef, Bring
Sofia Leffler Moberg, hållbarhetschef, PostNord
Ylva Rymér-Rythen, logistiker, Sweco
Anna Lindén, ansvarig för mobilitetsfrågor, 2030-sekretariatet

Webinariet arrangeras av Sweco och 2030-sekretariatet. Moderator är Emilie Lindqvist Persson, hållbarhetschef på Swecos industri- och energisegment.

Oct 9, 2020 02:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Ylva Rymer-Rythen.