Какво е новото в Inventor 2019 - 2019.3
В програмата сa включени следните демонстрации:
- Нова фукционалност Shared Views – генерирате web изглед
- Нови възможности в генератора на рамкови конструкции
- Работа с големи сглобени единици
- Поставяне на символи в модела и публикуване в 3D PDF
- Inventor Tolerance Analysis – анализ на размерни вериги
- Генеративен дизайн

Jan 17, 2019 03:00 PM in Sofia

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CAD Point.