webinar register page

Webinar banner
Predstavitev 16. javnega razpisa za podukrep 4.1: "PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2020".
Javni razpis omogoča pridobitev finančnih sredstev za investicije:
- ureditev hlevov, ki so po predpisih o gradnji objektov zahtevni ali manj zahtevni objekti, in nakup pripadajoče opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje
- ureditev gospodarskih poslopij:
- skladišča za krmo in nakup notranje opreme ter nakup kmetijske mehanizacije za namen skladiščenja krme
- nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil
- zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil
- nakup specialne kmetijske mehanizacije za racionalno rabo dušika

Predstavitev spletnega seminarja bo potekala v petek 27. 11. 2020 ob 13.00.

Lepo vabljeni.

Nov 27, 2020 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Darja Zadnik.