webinar register page

Webinar banner
Tvorivé aktivity na hodine slohu
Seminár vám predstaví:

nový koncept pracovných učebníc Slovenský jazyk pre 2. ročník,
zmysel tvorivých aktivít na hodinách slohu,
praktické ukážky na rozvoj tvorivosti a tipy na rozšírenie priamo na vyučovacej hodine,
využitie komplexnej podpory pre učiteľa aitec offline.

Nov 4, 2020 05:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Danica Sukupova.