webinar register page

Webinar banner
Hvilken rolle kan det offentlige Trøndelag ta i satsingen European Green Deal?
Hvilken betydning vil European Green Deal kunne få for offentlig sektor som samfunnsutvikler og tjenesteutvikler? Hvordan kan det offentlige bidra til at Trøndelag ligger i front av utviklingen? Dette er noe av det vi skal se nærmere på i samtale med våre paneldeltakere fra offentlig sektor.

Med Fylkesmann Frank Jensen, Klimakoordinator i Trøndelags fylkeskommune Mari Bern og Håkon Okkenhaug, Næringssjef i Levanger Kommune.

May 12, 2020 10:00 AM in Oslo

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Trøndelags Europakontor.