webinar register page

Webinar banner
Lynkurs EU/EØS på 1-2-3 med fordypning i EUs Grønne giv og Digitalisering
De norske regionkontorene og KS arrangerer digitalt Lynkurs – EU og EØS på 1-2-3.

Denne gangen har vi satt av en time tre dager på rad for å gi en oversikt over EUs institusjoner og prosesser, samt norske regionale og kommunale aktørers mulighet til å samhandle med EU. I tillegg vil vi gå i dybden på to store temaer som er aktuelle i Europa akkurat nå, og som vil få innvirkning på Norge, både lokalt, regionalt og nasjonalt, nemlig grønn omstilling og digitalisering.

Program:

7. april 11:00 - 12:00 Norge i Europa

Innføring i Norges forhold til EU
v/ Lise Rye, professor i europeisk samtidshistorie ved NTNU

Et Brussel-perspektiv - Hvordan jobber norske regionkontor? v/ Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Europakontor 


8. april 11:00 - 12:00 EUs grønne giv

Hvilken betydning har Green Deal for norske kommuner og fylkeskommuner?

v/ Solveig Standal Skåravik og Ingvild Jacobsen, EU-rådgivere for klima, miljø og energi, Osloregionens Europakontor

Sirkulærøkonomi og avfallshåndtering – eksempler på hvordan det grønne skiftet påvirker lokale og regionale aktører 
v/ Marianne Haugland, Samfunnsbedriftene

9. april 11:00 - 12:00 Et digitalt Europa

Digitalisering som innsatsfaktor for innovasjon og velferd
v/Trond Helge Baardsen, EFTA

EU som pådriver for en digital helsesektor
v/Anders Lamark Tysse, helseråd, Norges delegasjon til EU

Moderator: Stig Marthinsen, direktør Sørlandets Europakontor
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lynkurs - EU og EØS på 1-2-3.