webinar register page

Logistics & Supply Chain Management Sessions @EMACRegional2021 #EMAC
As a part of the international EMAC Regional 2021 conference co-organized by Kozminski University in Warsaw 2 logistic sessions and discussion panel will be held.
Session I: Railway transport - challenges of XXI century
9.15 -11.45 Session moderated by prof. ALK M. Antonowicz
Panel discussion:
2021 European Union railroad year - reasons for the announcement and expectations, Impact on the development of rail transport in Europe - marketing and logistic aspects.
12:30-14:30 Panel moderator: Prof. ALK. Dr. M. Antonowicz/Prof. Dr. S. Jarzębowski ALK
Invited guests, among others: representative of UTK, PKP SA, PKP Cargo SA, PKP Intercity SA, President of Euroterminal Sławków, President of ProKolej Foundation, President of Polish Association of Railway Transport Managers and Experts at Polish Chamber of Commerce.
Session II: Problems of supply chain and transport management - trends and challenge 15.15-17.00
**********************************
W ramach międzynarodowej konferencji EMAC Regional 2021, współorganizowanej przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędą się 2 sesje logistyczne i panel dyskusyjny.

Sesja Tematyczna I: Transport Kolejowy – wyzwania XXI wieku
9.30 -11.45 Sesję prowadzi prof. ALK M. Antonowicz

Panel dyskusyjny:
Rok 2021 rokiem kolei w Unii Europejskiej - powody ogłoszenia i oczekiwania, Wpływ na rozwój transportu kolejowego w Europie - aspekty marketingowe i logistyczne.
12:30-14:30 Moderator panelu: Prof. ALK. dr M. Antonowicz/Prof. dr hab. S. Jarzębowski ALK
Zaproszeni goście, wśród których między innymi: przedstawiciel UTK, PKP SA, PKP Cargo SA, PKP Intercity SA, Prezes Euroterminalu Sławków, Prezes Fundacji ProKolej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Sesja Tematyczna II: Problemy Zarządzania łańcuchem dostaw i transportem – trendy i wyzwania
15.15-17.15 sesje prowadzi pan Prof. S. Jarzębowski ALK

Sep 24, 2021 09:15 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jolanta Tkaczyk.