webinar register page

Webinar banner
Live-sändning: Ta del av det senaste inom ComAround Knowledge™
Säkerställ att ni använder och får ut det mesta och det bästa av förbättrad och ny funktionalitet i ComAround Knowledge™

I detta webbinar berättar vi om viktiga förändringar som skett i ComAround Knowledge™ under året samt nya spännande och kommande funktioner. Vi fokuserar på nyttan med vår lösning ur olika perspektiv och hur det kan stödja er att nå förbättrade resultat inom knowledge management.

Innehåll:
* Fantastiska nyheter för knowledge worker och slutanvändare
- Beslutsträd (Decision Tree), Insight Connector, Licensmodeller & * Service
* Fördelar med AD-koppling
- Säkerhet, Personifiering, Single Sign On
* Integrationer
- Teams, ITSM verktyg, Intranätet
* Snabbare resultat med rätt metoder och kunskap
- ComAround Professional services (utbildningar, workshops, Knowledge assessments)
* Vad har andra lyckats och/eller misslyckats med?

Dec 5, 2019 09:30 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lotta Wiklund.