webinar register page

Webinar banner
Ajan- ja ajattelunhallinta: vahvuudet, haasteet ja vinkit
Tässä webinaarissa opit jälleen lisää itsestäsi ja muista etätyön näkökulmasta. Mitkä ovat eri preferenssien ajan- ja ajattelunhallinnan vahvuudet? Entä haasteet? Millaisilla pienillä vinkeillä omaa ajanhallintaa voisi kehittää?

Webinaarissa sivutaan myös ajatusta, että etätyössäkään ajanhallinta ei ole vain yksilön asia, vaan kuuluu koko työyhteisölle. Miten tämän voisi huomioida paremmin koko yhteisön tasolla?

Mar 31, 2020 11:00 AM in Helsinki

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anu Autio.