Türkiye’de Açık Veri Politikalarının Geliştirilmesi: Kamusal Alanda Açık Veriden Yaratılabilecek Fayda ve Açık Veri Beyannamesinin Önemi

Apr 24, 2019 01:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Creative Commons Türkiye.