webinar register page

Webinar banner
Spark døren og op træk livet ind
Bag polioramte Hanne Klitgaards positive og smilende ydre gemmer der sig en livshistorie, som især i barndomsårene indimellem var både tumultarisk og barsk. Her mistede hun tillid til voksne, og nogle af de svigt hun oplevede som poliobarn har fulgt hende gennem tilværelsen.

I 2020 udkom hun med sin bog ’Spark døren op og træk livet ind’, som er en personlig vidneberetning til fortællingen om polio og handicap i Danmark. Bogens hovedbudskab er, at man kan lære meget af at have et handicap, og at man selv overvejende skaber rammerne for sin tilværelse. Under dette webinar i PolioForeningen vil hun blive interviewet af journalist Martin Hungeberg.

Information om PolioForeningen:
I PolioForeningen støtter og hjælper vi mennesker, der har følger efter polio og deres pårørende. Vi arbejder målrettet for at forbedre livsvilkårene for danskere, der har varige følger efter polio, og for at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende forskel for denne gruppe.

PolioForeningen har et tæt samarbejde med UlykkesPatientForeningen. Foreningerne driver sammen Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og HandicapBilistCentret.

Aug 16, 2021 02:00 PM in Copenhagen

* Required information
Loading