webinar register page

Revolucionant la imatge mèdica i la cura del pacient mitjançant IA: un enfocament humà

Apr 14, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SRCV Reuniones.