webinar register page

Webinar banner
Hvad er smerter – beskrivelse af både kortvarige og langvarige smerter
Hvad er smerter egentlig? Hvor opstår de i kroppen? Og hvordan kan du bruge din viden om smerter til at tænke anderledes og arbejde med dine smerter i hverdagen? Det vil fysioterapeut Lise Jarnbye gøre dig klogere på i løbet af dette webinar.

Jan 19, 2021 11:00 AM in Copenhagen

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: UlykkesPatientForeningen, PolioForeningen - Webinar.