webinar register page

İmar Hukuku Eğitimi
Değerli Katılımcımız,
24 Aralık saat 10:00'da gerçekleşecek olan oturumun tarihi, 24 Aralık saat 14:00 olacak şekilde revize edilmiştir. Bilgilerinize sunarız.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Marmara Belediyeler Birliği.