webinar register page

Webinar banner
Jak zapewnić efektywny model pracy zdalnej przez długi czas – wskazówki dla zakupowców
Webinar, podczas którego znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak zapewnić pełną przejrzystość, wizualizację statusu zadań, ich pomiar oraz znać rzeczywisty czasu pracy zespołu?

• Jak zarządzać zdalną pracą zespołową w zróżnicowanym, dynamicznym i złożonym środowisku domowym dostosowując model organizacji pracy do nowych potrzeb?

• Jak dystrybuować priorytetowe zadania zapewniając ich realizację oraz zrównoważone obciążenie pracą dostępnych pracowników bez spadku SLA na kluczowych procesach/ klientach?

• Jak zadbać o wzrost zaufania, współpracy oraz energii do poszerzania kompetencji/ wdrażania nowych pracowników do zadań, usprawnień i zmian w procesach?

• Jak zapewnić każdemu pracownikowi środowisko pracy, w którym będzie mógł się skupić i mieć pewność, że wykonuje właściwe zadania we właściwym czasie?

• Jak stworzyć przestrzeń umożliwiającą dalszy wzrost produktywności w przyszłości i jak zapewnić dostęp do wiarygodnych danych, by podejmować właściwe decyzje w czasie spowolnienia gospodarczego?

Po webinarze będziesz miał szereg praktycznych inspiracji jak zapewnić dwucyfrową poprawę produktywności oraz znaczący wzrost energii i zaangażowania w Twoim zespole.


Czas trwania: 90 minut


Rejestrując się na webinar wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Profitia Management Consultants w celach marketingowych - na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. Zm.).

Apr 8, 2021 03:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: PROFITIA & Batna Group.