webinar register page

Webinar banner
[MTA VIETNAM] Thiết kế bộ điều khiển cao cấp 4.0 dành riêng cho doanh nghiệp / Create Your Own Industry 4.0 High-End Controller
Hội thảo sẽ giới thiệu các nội dung chính sau:
- Nền tảng mở với hệ điều hành thời gian thực cho các Bộ điều khiển khác nhau
- Tuân thủ hoàn toàn theo các tiêu chuẩn công nghiệp
- Tính năng Plug-n-Play cho EtherCAT
- Hệ thống chuyển động + hệ thống thị giác + PLC + Bộ điều khiểu Robot + Internet Vạn vật (IoTT) => tất cả được tích hợp trong 1 máy tính (PC)
- Miễn phí lựa chọn phần cứng và Tự kiểm soát chi phí


Presentation points:
- Open Platform with Real-Time for All Different Controllers
- Fully Compliant with Industry Standards
- Plug-n-Play EtherCAT
- Motion + Vision + PLC + Robot Control + IoT => In 1 PC
- Free Hardware Selection & Cost Self-Control

Aug 26, 2021 02:30 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: MTA VIETNAM.