webinar register page

Webinar banner
[MTA VIETNAM] Nhà máy thông minh gia công kim loại tấm: Cách thức triển khai và lợi thế khi áp dụng / Smart metal sheet processing factory: Implementation and its benefits
Bystronic giới thiệu đến các nhà máy gia công kim loại tấm về công nghệ mới nhất của Máy cắt Laser hiệu suất cao, Máy chấn thông minh và Giải pháp Nhà máy Thông minh toàn diện:
- Máy ByStar Fiber: Cắt nhanh và chính xác cho năng suất tối đa với chi phí cắt thấp nhất nhờ các tính năng tối ưu và tự động hóa.
- Máy Xpert Pro: Công nghệ chấn cho những yêu cầu cao nhất về tốc độ và tính linh hoạt của chương trình chấn.
- Giải pháp nhà máy thông minh: Thông minh, kết nối và cực kỳ linh hoạt, cấp và dỡ nguyên liệu tự động và thông tin sản xuất liên tục để tự động hóa hoàn toàn các quy trình. Với phần mềm thông minh từ Bystronic, kết nối các máy móc thông minh để quản lý tập trung và thuận tiện.

Bystronic introduce to the manufacturer of sheet metal processing about the new technology of Laser Cutting System, Pressbrake Machine and Smart Factory Solutions:
- ByStar Fiber: Fast and precise cutting for maximum productivity at minimum unit costs
- Xpert Pro: Bending technology for the highest demands in terms of process speed and flexibility
- Smart Factory Solutions: Intelligently, networked and extremely flexible, automated material flow and continuous data for the complete automation of processes. With the intelligent Bystronic software, the network of intelligent components can be managed centrally and conveniently.

Jun 30, 2021 02:00 PM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: MTA VIETNAM.