webinar register page

Webinar banner
Nowe obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego wobec inicjatyw UE dotyczących zrównoważonego rozwoju
Webinarium organizowane przez Fundację Frank Bold w ramach projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable sustainable finance, finansowanego przez niemieckie Ministerstwo Federalne Środowiska, Ochrony Natury i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU), ze środków programu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

Wśród prelegentów znajdują się:

- Piotr Biernacki - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i Prezes Zarządu Fundacji Standardów Raportowania, członek grupy roboczej Project Task Force on Climate-Related Reporting przy EFRAG;

- dr Robert Sroka - Dyrektor ds. Odpowiedzialnego Inwestowania na Europę Środkową w Abris Capital Partners. Członek Responsible Investment Roundtable Invest Europe

- Aleksandra Palińska - Senior Research & Advocacy Officer w Finance Watch;

- Bartosz Kwiatkowski - dyrektor Fundacji Frank Bold;

- Katarzyna Kluczka - prawniczka w Fundacji Frank Bold, koordynująca prace zespołu analizującego oświadczenia niefinansowe spółek.

Eksperci z Fundacji wraz z zaproszonymi gośćmi omówią propozycję zmiany dyrektywy dot. raportowania niefinansowego, ogłoszoną przez Komisję Europejską w dniu 21 kwietnia 2021 r. oraz rolę European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) w tworzeniu obligatoryjnych standardów raportowania niefinansowego. Uczestnikom przybliżone zostaną także regulacje dążące do wypełniania Nowego Zielonego Ładu, takie jak unijna Taksonomia czy rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Apr 28, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Frank Bold.