Zoom Logo

הדרכה למגישי מסלול ממשל-טק - Shared screen with speaker view
TELECON
12:34
תודה, נתחיל בשעה 10
Ayala Zuaretz
14:42
ניתן להגיש בקשות בתחום הבריאות הדיגיטלית אך יש מסלול נוסף העוסק בפיילוט בתחום הבריאות הדיגיטלית (מסלול 2) אם הכוונה היא למסלול השני אז הדרכה זו אינה רלוונטית
Ayala Zuaretz
23:22
במידה וזוהי השנה הראשונה בה אתה מגיש אכן ניתן לקבל עד 300 אלף ש"ח תקציב ממנו 80% מענק מאיתנו ועוד 60 אלף ש"ח מימון עצמי
Ayala Zuaretz
24:01
הכוונה בביזור לשנים היא כמות השנים בה עוסק מורשה/ חברה הגישה בקשה במסדרת המסלול- האם מדובר בנה הראשונה שהגיש, שנייה וכדומה
Ayala Zuaretz
24:07
המצגת תפורסם באתר יחד עם הוובינר
Ido Mann
27:26
חברה כמו נתיבי ישראל נחשבת גוף ממשלתי?
Ayala Zuaretz
39:30
שאלה שעולה הרבה. הוובינר מוקלט שיהיה זמין באתר של הרשות לחדשנות. זה יכלול את המצגת וההסבר על המצגת
Ayala Zuaretz
52:13
יזם יכול להגיש יותר מבקשה אחת כאשר מדובר בםרויקטים שונים
itay dahan
52:51
ההרשמה לכנס ב 24.3 מלאה לגמרי ? האם ניתן להגיע ? תודה
Yehiel Polatov
01:06:53
שלום וסליחה, כמי שהצטרף רק עכשיו היכן ומתי אוכל לראות את כל ההדרכה
Ran Keren
01:09:48
מקוטעת
Ido Mann
01:10:01
אני גם לא ממש שומע עכשיו...
Ran Keren
01:10:07
התנתקתם
Suzi Eleyasin
01:10:18
לא שומעים ולא רואים אתכם
Ran Keren
01:10:33
לא שומעים
Yehiel Polatov
01:10:33
יש תמונה אין שמע
Ido Mann
01:10:35
לא שומעים
Ido Mann
01:10:57
לא
Iftach Ben Zvi
01:11:04
לא שומעים
TELECON
01:11:07
אנחנו כבר נטפל בבעיה
TELECON
01:11:26
אנחנו מטפלים בבעיה וכבר נחזור לשידור
Ran Keren
01:12:41
כן
Ido Mann
01:12:41
עכשיו שומעים
Yehiel Polatov
01:12:43
כן
Suzi Eleyasin
01:12:44
כן
Ido Mann
01:12:50
כן
Suzi Eleyasin
01:12:55
לא רואים אבל
Iftach Ben Zvi
01:13:10
לא רואים
shlomi mendelevich
01:14:52
האם תקציב ממון ציוד יכול להיות עבור ציוד שהוזמן מחו"ל?
Iftach Ben Zvi
01:15:20
קבלני משנה מחו"ל ?
אדיס מקונן
01:15:32
האם ניתן להגיש בקשת המשך במסלול עד 300 אלך ש"ח לצורך שיווק?
lior kaplan
01:18:57
חברה שרוצה לפתוח חברת בת לצורך ההגשה - האם אפשר לפתוח את חברת הבת רק לאחר האישור? ועד אז להגיש בשם חברת האם ?
Yehiel Polatov
01:22:29
בהמשך להגשה כפולה. יש לנו שני מוצרים שרוצים להגיש לתוכנית ניסוי עם בית חולים ומוצר נוסף להגשה עם אוניברסיטה. האם אפשרי כפילות שכזו?
Iftach Ben Zvi
01:23:10
האם אתם ממליצים להיעזר ביועץ/ רואה חשבון בשלב ההגשה ?
אדיס מקונן
01:30:04
אפשר להגיש בקשת המשך לפיתוח של חלק מהמוצר מהמוצר השלם? ז"א אם המוצר כולל חומרה ותוכנה, החומרה פותחה כבר, התוכנה פותחה בגרסה ראשונה , האם ניתן להגיש בקשה להמשך פיתוח התוכנה
Patricia Lahy Engel
01:33:11
ליוני: כן. כבר ענו על השאלה הזאת מקודם. הכל מפורט בנוהל של המסלול.
shlomi mendelevich
01:35:42
במקרה שלי, אני ואשתי היזמים, יש עם זה בעיה?
Iftach Ben Zvi
01:35:47
תודה רבה