Zoom Logo

מסלול אתגר - הצגת הקול הקורא של 2019 והדרכה למגישים - Shared screen with speaker view
TELECON
31:47
האם הנכם שומעים ורואים?
TELECON
33:42
האם הנכם רואים את פטריסיה? או את המצגת?
TELECON
38:28
מבדיקה שערכנו רואים את המצגת כך שמי שלא רואה אותה מוזמן לשחק עם ההגדרות המופיעות אצלו בתכונת ה ZOOM
TELECON
01:04:20
נשלח את המצגת ואת סרטון ווובינר עד סוף היום
TELECON
01:04:47
עד ה-02.05 רק טיוטת תקציב )ראשי פרקים בלבד)
TELECON
01:07:32
לא. הקשר עם קנדה, הוא בינתיים רק בהתיעצות, שיתוף ידע על זוכים ועל הזדמנויות שוק
Naama Gur-Peleg
01:26:39
?התמקדתם בהדרכה במוצר טכנולוגי. מה לגבי מיזם/ תכנית חברתי
Naama Gur-Peleg
01:27:42
והאם המגבלה של מספר העובדים בחברה (עד 100) נוגע גם למלכ"ר?
Ilana Hayer
01:29:17
כתיבת בקשה לוקחת כשלושה חודשים.
Ilana Hayer
01:36:33
תודה רבה