Zoom Logo

0555312101 - מבוא למדעי הנתונים למהנדסים0555312101 - Introduction to Data Science - Shared screen with speaker view
inbar zolkov
14:46
בוקר טוב!
Hadar Ben Shoshan
33:41
שיכולים לעבוד עם כל מיני סוגי פיצ'רים- מספריים וקטגוריאלים?
מאי ארזי
35:33
לא שומעים אותך טוב
Ayelet Sapir
35:39
נכון
Barak
35:44
כן לא שומעים כל כך טוב
Sapir Hooli
35:52
אתה קטוע
ספיר בן צדיק
35:59
נכון מאוד מאי
Bar Glickstein
36:08
צודקת
noa kraicer
36:16
לגמרי
Hadar Ben Shoshan
45:34
לא הבנתי למה הכוונה
Hadar Ben Shoshan
45:38
אפשר שוב?
Hadar Ben Shoshan
47:25
הבנתי תודה
noa kraicer
53:10
מה זה M ?
Barak
58:13
ממוצע של כל קבוצה?
Victoria Miller
58:14
ממוצע?
Victoria Miller
01:01:59
מה היחידות של הGAIN?
Ayelet Sapir
01:02:58
למה יש שיפוע בפונקציית מדרגה?
inbar zolkov
01:04:08
רני תוכל לחזור בבקשה שוב על איך מחשבים את הגיין?
Barak
01:17:28
לא צריך "להעניש" את המודל על הפיצול? אחרת נוכל להמשיך לפצל עד שנגיע לאוברפיט לא?
נגה קרטס
01:27:57
הפיצול הוא תמיד רק ל2?
noa kraicer
01:48:35
איך מחליטים מתי לעצור?
noa kraicer
01:48:37
את הפיצולים?
noa kraicer
01:48:43
שהגיין לא משתפר ביחס לשלב הקודם?
Hadar Ben Shoshan
01:52:02
יש אפשרות לעשות יצורי דרך גם על הפיצ'רים?
Hadar Ben Shoshan
01:52:09
קיצורי*
Sarah Shitrit
01:56:26
2000
Hadar Ben Shoshan
01:56:27
2 בחזקת 1000
Sarah Shitrit
01:56:34
טועת
Sarah Shitrit
01:56:36
טעות
רועי בסו
01:57:00
1001
Hadar Ben Shoshan
01:57:34
זה לא תלוי בעד כמה מפצלים?
noga mudrik
01:57:42
1001
Hadar Ben Shoshan
02:08:23
רני אפשר שאלה על סימון?
Roi Fridman
02:13:46
הגודל המדובר זה גודל יחסי נכון? פרקציה?
noa kraicer
02:19:46
פיצר הכוונה תנאי החלטה ?
Sarah Shitrit
02:22:20
למנוע אוברפיט
Rina Tamir
02:22:44
שיהיה לנו גם קל להבין אותו ולזהות תקלות
Barak
02:24:53
כן
Barak
02:24:59
לגביי חשיבות הפיצ'רים
Barak
02:25:09
סופרים את מספר הפעמים שפיצ'ר מופיע
Barak
02:25:16
או את סך ה gain?
Barak
02:25:52
תודה
noa kraicer
02:27:45
מתי משתמשים ברוב?
ענבר אסקוזידו
02:54:27
אתה יכול לחזור מה עושים בשביל שזה יתאים גם לקלסיפיקציה?
Roi Fridman
03:06:04
תודה
נגה קרטס
03:06:07
תודה!
יבגניה לוין
03:06:11
תודה!
רועי בסו
03:06:14
שבוע הבא שבועות
inbar zolkov
03:10:49
תודה רני!