Zoom Logo

מפגש סמינר מחקר בית הספר למדעי התרבות - "תיאוריה וביקורת" - Shared screen with speaker view
Maysoon Shibi
19:48
כן
siham wakid
55:11
תודה מעיין יקרה
Tali Asher
55:25
מרתק, מעין
יוסי שורץ
01:28:02
תודה רבה לכולם. היה מרתק
Jad Kadan
01:29:30
תודה על ההרצאה, שאלה:מאחר ואני מתעניין בקשר בין שפה ותרבות, אשמח לשמוע מה אתם חושבים על אפקט מהפכת המדיום התקשורתי בצורת הרשתות החברתיות על תופעת הימין החדש. במיוחד בהתייחס לעובדה שמהפכה זו היא אולי הסיבה לתקופה הכי ליברלית בהיסטוריה מבחינת חופש הביטוי... אולי קולם של האנשים ה-"פשוטים" הוא הימין החדש?!
Shaul Setter
01:34:05
מי שרוצה לדבר - שיכתוב / תכתוב פה
maya klein
01:37:50
אשמח
Adi Sorek
01:44:45
תודה רבה! מזל טוב על הגיליון
Orin Posner
01:45:00
תודה רבה! היה מרתק.
maya klein
01:45:06
תודה רבה!
Maysoon Shibi
01:45:07
תודה רבה לכולם
Yasminradi
01:45:08
תודה רבה
ירדן יוסף בן-צור
01:45:36
תודה היה מרתק
Tal Yehezkely
01:46:26
תודה רבה לכולןם, היה מרתק!