Zoom Logo

R- סביבת תוכנה לניתוח נתונים סמ 2 - Shared screen with speaker view
אמיתי אסף
30:00
המחלקה לפסיכולוגיה
יעל שני פיינשטיין
38:45
מה זה סוגר מרובע?
יעל שני פיינשטיין
38:52
כפול?
אריאל כהן
38:54
מה לגבי האופרטור? מה הוא מסמל?
בן רחמוט
39:35
האופרטור זה במקום לשלוח פונקציה בתוך פונקציה.
זהר רותם
39:37
%>%?pipingזה כמו "וגם"
בן רחמוט
39:50
כותב דוגמא
תמיר שילוני
39:53
היבוא של קובץ הנתונים הוסיף את האינדקסים לבד?
בן רחמוט
40:55
auto[1,2]%>%head is the same as head(auto[1,2])
מעיין קלימנקו
49:59
ומה המשמעות של ה-20?
אור בן אסולי
50:26
זה המימד כי כתוב dim
בן רחמוט
50:27
20 עמודות
מעיין קלימנקו
50:37
תודה
בן רחמוט
50:42
הוא מפעיל את הפונקציה DIM
רון דולקין
53:37
איך הוא יודע שזה BY?
Shahar Agami
53:54
לפי המיקום
אביב אוחנה
54:02
argument #3
Shahar Agami
54:03
בארגומנט של הפונקציה
רון דולקין
54:05
המקום השלישי הוא אוטומטית BY?
אביב אוחנה
54:14
כן
Shahar Agami
54:17
כן
אמיתי אסף
54:24
זה לפי הdefault
אביב אוחנה
54:25
(i,j,by)
רון דולקין
54:30
ואני יכול פשוט לשנות לכל פונקציה שארצה במקום BY?
רון דולקין
54:36
פשוט זה הדיפולט?
אריאל קרפ
54:38
מה זה j עוד פעם?
תמיר שילוני
54:46
עמודות
אמיתי אסף
55:10
כשאתה עושה ? אתה רואה את הסדר של כל האלמנטים שפונקציה מבקשת
רותם פנחס מרגלית
55:22
AUTO זה השם של הפונק'?
רון דולקין
55:37
זה השם של הנתונים
אמיתי אסף
55:39
זה השם של הטבלה
אריאל קרפ
55:41
שם הטבלה
רותם פנחס מרגלית
55:41
סבבה
רותם פנחס מרגלית
55:43
תודה
רותם פנחס מרגלית
57:33
השמות
רותם פנחס מרגלית
57:35
של העמודות
נעה מרקפלד
58:35
למה בשורה הראשונה אין שם לסוג רכב?
Ofer Avin
58:56
ניראה לי כי זה של כולם ביחד
תמיר שילוני
59:01
מה זה השורה הראשונה?
יעל שני פיינשטיין
59:17
למה בשורה הראשונה אין שם?
יעל שני פיינשטיין
01:01:24
אפשר טיפה להאט?
נעה מרקפלד
01:01:49
הוא אמר שזה כי יש שמות חסרים בדאטה
רותם פנחס מרגלית
01:06:49
המיון הראשוני הוא לפי מחיר ואם המחיר שווה אז הוא ממיין לפי לאסט סין?
Ofer Avin
01:07:13
כן, בתוך פרייס הוא ממין לפי לאסט סין
בן רחמוט
01:08:27
ז"א שבמקרה שהמחיר שווה, אז התת מיון הוא לפי לאסט סין
ענבל לורינה זאק
01:10:35
יש משמעות לשימוש של lapply לעומת סוגים אחרים של apply?
בן רחמוט
01:11:01
מבחינת ההבדלים בפונקציות?
ענבל לורינה זאק
01:11:06
כן
בן רחמוט
01:11:24
כן
בן רחמוט
01:11:34
שניה שולח קישור
בן רחמוט
01:12:16
הוא גם דיבר על זה בהרצאה הקודמת
בן רחמוט
01:12:27
https://www.guru99.com/r-apply-sapply-tapply.html
ענבל לורינה זאק
01:12:48
סבבה
אמיתי אסף
01:13:07
by לא מחלק אותם לקבוצות?
אמיתי אסף
01:13:20
למה נעלמים נתונים?
תמיר שילוני
01:19:01
הפסקה קצרה
Coral Cohen
01:37:43
לא זה מקסים
חנן מן
01:38:49
setkey מבצע שינוי בטבלה עצמה?
אריאל קרפ
01:39:05
יש כמו INNER?
אריאל קרפ
01:39:11
או OTTER
אמיתי אסף
01:45:22
אנחנו עדיין מעדיפים להשתמש בלונג
רותם פנחס מרגלית
01:51:02
למה שנרצה לעשות את זה?
יעל שני פיינשטיין
01:51:17
אני…
יעל שני פיינשטיין
01:51:31
Wide to long for repeated measures
Shahar Agami
01:51:46
מישהו יכול להסביר לי על לונג
Shahar Agami
01:52:03
אני לא מצליחה להביןמה רואים בעצם בלונג....
חנן מן
01:52:26
במקום שתהיה שורה אחת עם הממוצע שלך בכל שנה בכל עמודה
Shahar Agami
01:52:28
הכותרות של העמודות זה אותן כותרות?
חנן מן
01:52:42
יהיו 4 שורות של שחר אגמי ובכל שורה הממוצע שלך באותה השנה
Shahar Agami
01:53:18
אה...אבל זה לא תלוי באיך הנתונים מגיעים אליי..
Shahar Agami
01:53:41
אם אני עושה מעבר מוויד ללונג איך הוא יודע לחלק את ההמוצע המתאים לכל שנה?
חנן מן
01:54:29
אסביר לך אח"כ בטלפון
אמיתי אסף
01:54:45
תחשבי שיש לך עמודה של כמות הקורונה באנגליה עמודה של כמות הקורונה באוסטרליה וכמות הקורונה בישראל אז כשאת מעבירה אותם ללונג את עושה עמודה של מדינה ועמודה של כמות הקורונה
רותם פנחס מרגלית
01:54:48
הוא פשוט שם 100 כי זה הממוצע בכל הסמסטרים
רותם פנחס מרגלית
01:55:20
אצלך שחר (:
Shahar Agami
01:55:42
אוקיי אולי פשוט אני רגילה מראש לראות את הנתנוים בלונג אז אולי דווקא אני לא מבינה מתי מקבלים ככה את הנתונים בוויד...
Shahar Agami
01:55:53
תודה סתכל שוב על ההקלטה
עמית לוינסון
01:57:01
אינטואטיבית קל יותר לקרוא בוויד, ל־R או תוכנות נוספות עדיף לעבוד עם לונג. התמונה למעלה מראה את האופרציה בצורה מצומצמת יותר