Zoom Logo

מומחיות ומשבר מחלת הקורונה - Shared screen with speaker view
Shea
01:23:05
פרט אחד חסר בפרזנטציה - האם בערים הדרומיות שבהן היתה התנגדות למסיכות היתה תחלואה גבוהה יותר?
Yuval Shahar
02:20:49
האם לחברי הפאנל יש הסבר לפילוג באשר להערכת המומחים לפי השקפות פוליטיות, כפי שניכר בארה"ב?האם זאת תופעה שחוזרת על עצמה בהיסטוריה, והאם לפי אותו פילוג (ימין-שמאל)?
Zvi Reich
02:21:20
תודה רבה ליוזמי ויוזמות הפאנל הנפלא הזה
Hillel Schocken
02:21:54
תודב רבה.
Yuval Shahar
02:22:46
תודה על ההרצאות המרתקות!
Oded Jackman
02:23:05
תודה רבה.
Zvi Hasnes-Beninson
02:23:06
תודה רבה :)