Zoom Logo

Moshe Yerachmiel's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Hadar
07:20
כן
Hadar
07:30
מעומעם קצת
Hadar
07:50
טיפה כן
Hadar
08:03
זה יותר טוב
Hadar
08:15
אחלה
Moshe Yerachmiel
13:42
אני מתחיל לדבר בלי וידאו לטובת החיבור לאינטרנט. אם בכל זאת מישהו רוצה וידאו בשמחה אדליק.
bellekriger
13:57
יום יום
Hadar
13:58
בסדר
Rina Tamir
14:01
סבבה:)
bellekriger
17:08
איך אתה יודע שככה קוראים כל אחד מהם?
bellekriger
17:25
תודה
noa
17:35
מה הסוג משתנה של DATASET
noa
18:37
למה עשית dataset['data'] ?
Hadar
21:51
אינדקסים?
Hadar
22:02
כל מה שלא מספרי?
bellekriger
22:38
אז מה הוא זורק?
bellekriger
22:44
לא הבנתי את התשובה לשאלה ששאלת
bellekriger
23:08
ברור הכוונה describe
bellekriger
23:24
אוקיתודה
Sapir Hooli
23:34
על מה אנחנו עושים describe ?
Rina Tamir
23:43
אותו count?
Hadar
23:44
אותו מספר בעמודה ראשונה
Rina Tamir
24:04
ממוצעים ממש שונים?
Hadar
24:34
אז כדאי לנרמל לא?
noa
24:42
למה יש בעיה?
noa
24:53
זה פרמטרים שונים לא?
Sapir Hooli
24:55
אבל לא רשמתי לו על מה
Sapir Hooli
25:24
הכוונה שלא אמרתי לו על הדטאטפריים
Mai Dabas
26:25
ה-df לפני הנקודה זה הדאטא פריים שעליו מפעילים את ה-describe לפי מה שאני מבינה
bellekriger
26:30
הרבה נקודות חריגות
noa
29:51
מה ההבדל בין 1 למינוס 1?
Hadar
32:14
אז מה כן מעניין?
Inbar Escusido
35:27
כמעט אין חפייפה
noa
35:27
מה זה כחול ואדום שוב
bellekriger
35:28
שאין הפרדה מוחלטת?
ofirm
36:44
תוכל להסביר שוב איך נוצרה החלוקה לממאיר ושפירי?
ofirm
37:31
tueh
noa
37:41
מה הכוונה שהקורלציה יצרה אלכסון?
noa
37:45
ולמה זה קרה רק בגרף האמצעי?
noa
38:09
כן
noa
38:49
אבל לא עשית קורלציה בין סוג גידול לSMOOT
noa
38:52
SMOOTH
noa
38:58
אלא בין הגרפים השונים לא?
noa
39:08
אה אוקיי תודה
bellekriger
42:39
סליחה שאני קוטעת אבל אם יהיה לך זמן בהמשך אשמח להסבר שוב על איך עשית את הנרמול
Hadar
42:41
אפשר שאלה בקול?
bellekriger
43:29
לא הצלחתי להבין איך הקוד שכתבת עושה את הנרמול
bellekriger
44:22
אוקי תודה
Hadar
44:32
האם צריך לפתור את בעית הרדיוסים השליליים?
noa
45:10
selected columns זה השלושה פרמטרים?
noa
46:35
אז איך יודעים מי שייך לאן?
Hadar
49:05
כשאתה רוצה לחשב שגיאה
Hadar
49:12
אתה מחשב בנפרד עבור כל קלאסטר?
noa
49:36
כאן יש משמעות ל0 ו1 מבחינת הקלסטר?
noa
49:39
משנה אם 0 הולך ל1?
noa
51:16
מה הכוונה הקומפוננטה הראשונה
Inbar Escusido
51:21
אפשר להסביר שוב בשביל מה הfit?
Inbar Escusido
51:55
,תודה
Hadar
51:58
תוכל לחזור בקצרה שוב על הקוד שלעיל?
Hadar
53:04
סבבה
bellekriger
53:14
גם אני לא הבנתי את הקוד
noa
54:07
אפשר שוב?
noa
54:47
מה שונה מה שעשינו עכשיו מהקו שקיבלנו קודם?
noa
56:16
זה קצת מהיר מידי וקשה להבין לדעתי
noa
56:24
לא יודעת אם זו רק אני
bellekriger
56:31
לא רק את
Rina Tamir
56:36
גם אני איבדתי
Shira Abramovich
56:46
גם אני לא הבנתי:)
ofirm
57:27
2?
noa
59:27
30^2?
bellekriger
01:00:21
איבדת אותי:) סליחה
bellekriger
01:00:26
אני באמת מנסה לעקוב
noa
01:01:18
אז זה גרף של העע?
noa
01:02:01
מי הם הראשון השני והשלישי?
Inbar Escusido
01:02:07
מי זה הראשון, השני, השלישי?
Inbar Escusido
01:02:17
(:
noa
01:02:58
אז איך יכולנו לקחת אותם ספציפית?
noa
01:03:08
זה אמור להיות מדד לאיזה עמודות נותנות שונות לא?
Shira Abramovich
01:03:24
אז מה המידע שאני מקבלת מהגרף אם אני לא יודעת מה המשמעות של הקומפוננטות?
Inbar Escusido
01:03:41
מה הקשר בין ו"ע לקומפוננטה?
noa
01:03:49
למה 30 ולא 30 על 30?
noa
01:03:50
עע
Inbar Escusido
01:04:02
סבבה
noa
01:05:30
אז המסקנה שאפשר להוריד מימד ל2 מימדים?
Inbar Escusido
01:06:15
תוכל לחזור על החלק האחרון?
noa
01:06:19
בהתחלה הורדנו מ3- מימדים ל3 מימדים וגילינו מהגרף בסוף שיכולנו לשניים?
Inbar Escusido
01:06:19
אחרי הPCA
Inbar Escusido
01:06:25
לפני הגרף והגרף
Inbar Escusido
01:07:34
זה משהו מובנה ?
Inbar Escusido
01:07:38
סבבה
noa
01:08:13
מ30 ל2
Inbar Escusido
01:08:44
אז בעצם יכולנו לבחור עמודות אחרות שהן לא קורלטיביות?
noa
01:08:46
ואפשר מהגרף לדעת מי הם 3 המימדים שכדאי לי לבחור? או ששוב מה שכדאי לעשות זה בחירה מושכלת?
Inbar Escusido
01:09:08
אבל אתה לא יודע מי הם
noa
01:09:10
אני יודעת שיוך של קומפוננטה למשתנה?
noa
01:09:15
כמו רדיוס וכו?
Inbar Escusido
01:09:17
אהה
Inbar Escusido
01:09:19
סבבה
Hadar
01:09:52
?
Inbar Escusido
01:09:56
תודה רבה
Moshe Yerachmiel
01:44:52
https://www.dataquest.io/blog/web-scraping-tutorial-python/