Zoom Logo

ניתוח מערכות מידע 20 2700 ב01 - Shared screen with speaker view
yara saker
09:58
כן
Gili Cohen
12:12
רואים
Gili Cohen
12:13
לא שומעים
Mor Peleg
23:06
אונטולוגיה זה היישויות והקשרים שיש בעולם תוכן
Mor Peleg
23:35
תגידו משהו....
Shani Palensia
24:43
את היחסים בין הישויות
inbar
24:52
עולם מושגים
Maisa Mansour
24:57
ואת התכונות של הישיות
Mor Peleg
25:20
יש עוד... תחשבו.....
Mor Peleg
25:28
משהו שיש ב-BPMN
Shani Palensia
25:29
אובייקט שיש לו השפעה
inbar
25:34
מכרים
odeliya
25:45
דבר אולי יכול להיות מרכיב של כדור הארץ
inbar
25:56
משהו שניתן לתיאור?
Mor Peleg
26:00
תחשבו לא על מרכיבים סטטיים (רמז)
Shani Palensia
26:14
משהו בעל תיאור
Gili Cohen
26:24
אובייקטים
Mor Peleg
26:28
מה זה המשהו?
Maisa Mansour
26:37
אוביקטים
Roi Koresh
26:43
חומרים?
Mor Peleg
27:02
כשמציירים BPMN
Mor Peleg
27:08
מה שמים בבריכות?
Arie Stoliarsky
27:48
כי הוא קונספט?
inbar
27:50
שהוא כללי יותר?
Gili Cohen
27:56
מופשט
Mor Peleg
28:22
מי המציא את 7?
Mor Peleg
28:33
איך נוצר עץ?
Mor Peleg
28:49
יש דברים בעולם האמיתי וגם בדמיון
inbar
28:50
מתקשר להרבהשיר
inbar
28:52
שיר*
Roi Koresh
28:54
דף נייר
Mor Peleg
29:50
מדברים על דברים סטטיים וגם על דברים דינמיים. כגון?
odeliya
29:51
תופעת טבע
Maisa Mansour
29:52
פעולות
ori
29:52
פעולות?
Tzlil Yishaiev
29:53
תהליכים
Saleh
29:55
events
Hatem Khater
30:20
Communication
inbar
30:29
משהו שמשתנה?
Arie Stoliarsky
30:42
זמן
guysn
30:43
זמן
Tzlil Yishaiev
30:44
זמן
Roi Koresh
30:44
זמן
Gili Cohen
31:20
Ing
Arie Stoliarsky
31:22
שמות פעולה
Ofir Segal
31:22
ןמע
inbar
31:23
ing
ori
31:23
שם פעולה?
Ofir Segal
31:24
ing
Roi Koresh
31:25
פעולות
Tzlil Yishaiev
31:26
פעולות
Mor Peleg
31:43
פעולה לאורך זמן ing
Mor Peleg
32:14
שונה מ-7 ומעץ
inbar
32:32
ישויות
Gili Cohen
32:32
לישויות
guysn
32:32
אובייקטים
Arie Stoliarsky
32:32
לאובייקטים
Maisa Mansour
32:33
לאובייקטים
ליעד שטרית
32:33
לישויות
odeliya
32:35
לאובייקטים
Shani Palensia
32:36
על אובייקטים
inbar
33:18
משנה אותו
Doron
33:19
משנה אותו?
Ofir Segal
33:20
שינוי
Saleh
33:20
transition
odeliya
33:20
משנה אותו ?
Gili Cohen
33:21
משנה אותו
Shani Palensia
33:21
משפיע עליו
guysn
33:23
משתנה את ה מצב שלו
inbar
33:42
משמר
inbar
33:48
משנה צורה
Ofir Segal
33:57
מסים אותו
Gili Cohen
34:04
הליווצר
Gili Cohen
34:08
להיווצר*
Mor Peleg
34:13
מעולה!
Mor Peleg
34:19
יוצר ומכחיד
Mor Peleg
34:25
או קומבינציה
Mor Peleg
35:44
תהליך מכליל את כל המושגים הדינמיים שאמרתם קודם....כמעט
Doron
37:00
מעבר מצב
ori
37:19
עדכון אתחול ומחיקה?
Maisa Mansour
37:38
יצירה
guysn
37:39
יצירה
Gili Cohen
37:41
יצירה, שינוי
odeliya
37:41
יצירה, שינוי
Maisa Mansour
37:41
דריסה
Ofir Segal
37:42
שינוי, הכחדה ויצירה
ליעד שטרית
38:38
משהו לא זז התחיל לזוז
Arie Stoliarsky
38:38
רוח מתורגם לחשמל?
Maisa Mansour
38:39
כי זה משתנה
ליעד שטרית
38:40
בגלל הרוח
Roi Koresh
38:43
רוח
Maisa Mansour
38:45
לפי הפעולה
odeliya
38:48
מסתובב
Arie Stoliarsky
38:51
אנרגיה
inbar
38:53
אנרגיה
Doron
38:53
energy
Mor Peleg
39:41
OPD
Mor Peleg
39:53
Object-Process Diagram
Arie Stoliarsky
40:43
כמו עם הסוללה
Maisa Mansour
40:45
הוא משנה את מצבו
Ofir Segal
40:50
משנה נשהו במצב שלו
Gili Cohen
41:09
סטטוס כלשהו
guysn
41:19
מספר המצבים חייב להיות סופי ?
Tzlil Yishaiev
41:35
כן
Gili Cohen
41:36
כן
Maisa Mansour
41:36
כן
Mor Peleg
41:57
שיעור מהקורס של פרופ דורי
Mor Peleg
42:10
מזמן לא היינו שם...
Maisa Mansour
43:02
חחחח
Mor Peleg
45:46
צל יש לאובייקט או לתהליך מהעולם האמיתי
Mor Peleg
45:52
shadow
Mor Peleg
46:09
בניגוד לעולם הדמיוני שהוא פרי המצאת האדם
Mor Peleg
46:56
אבל אפשר להשתמש בשיטה גם בלי להיכנס לשוני בין מדומיין לבעל קיום אמיתי
Mor Peleg
47:59
הכל במודל אחד!
Mor Peleg
53:31
OPCloud is the OPM tool
Mor Peleg
54:08
פנימי למערכת
Mor Peleg
54:20
בתוך גבולות המערכת
Maisa Mansour
54:47
קשורים למערכת
Mor Peleg
54:49
שימו לב לצבעים
Shani Palensia
55:01
לא הבנתי איך הוא יוצר את המשפטים כמו זה שהוא פיזיקלי וסיסמטי
Mor Peleg
55:33
OPM is a standard of ISO
Mor Peleg
55:55
משתמשים בו בהרבה ארצות
Mor Peleg
56:27
Key performance indicators
Mor Peleg
56:40
ing
ori
56:50
מה משמעות המשולשים המלאים/ריקים ?
Mor Peleg
57:09
אפשר "לפוצץ" את התהליך או "לנפח" אותו כדי לראות פרטים (כמו בלון)
Mor Peleg
57:35
משולש שחור מסמל:
Mor Peleg
57:39
part-of
Maisa Mansour
59:21
asleep
Arie Stoliarsky
59:58
off -> on
Shani Palensia
01:00:01
on off
Ahmad
01:00:02
off -> on
Mor Peleg
01:00:31
המשפטים מיוצרים אוטומטית
Mor Peleg
01:00:38
בזמן שמציירים את המודל
Mor Peleg
01:00:46
וכך יוצרים תיעוד מילולי
Maisa Mansour
01:01:51
on->asleep
Ahmad
01:01:56
on - > asleep
Maisa Mansour
01:03:15
יכולים להגדיר מצב DEFAULT?
ori
01:03:30
אפשר לתת דוגמה לתהליך כמותי?
Maisa Mansour
01:03:53
כן רואים
Shani Palensia
01:04:25
איך בונים משפט כמו "מצב הוא פיזיקלי"?
Arie Stoliarsky
01:06:15
האם תהליך יכול להשפיע על כמה אובייקטים בו זמנית?
Mor Peleg
01:06:22
יכול
Maisa Mansour
01:09:51
לפי מה הוא רץ?
Mor Peleg
01:10:05
כדי שתהליך ישפיע על כמה אובייקטים מחברים כמה חצים
Mor Peleg
01:11:14
קונבנציה
Mor Peleg
01:11:18
מלמעלה למטה
Mor Peleg
01:11:46
שני, השאלה שלך מצוינת. היא פילוסופית. אם יהיה זמן - נדון בה בסוף.
Mor Peleg
01:12:06
הרעיון הוא שאובייקט יכול להיות פיסי או מידע
Mor Peleg
01:12:09
לאובייקט יש מצבים
Mor Peleg
01:13:03
sandbox.opm.technion.ac.il
Maisa Mansour
01:13:48
כן
Arie Stoliarsky
01:14:00
רואים
Mor Peleg
01:14:03
למצב אין מאפיין של ה"גשמיות" פיסי או מידע. אני חושבת שזה תמיד עניין של מידע
Arie Stoliarsky
01:15:09
יש אנשים שיבינו בשיטות שונות
ori
01:15:09
תורם להבנה? במידה ויש טעות
Gili Cohen
01:15:31
ורבלי וויזואלי
Shani Palensia
01:15:39
בודק את הדיוק של המודל - כי אז נראה האם מה שמידלנו זה מה שהתכוונו אליו
Mor Peleg
01:15:51
נכון!
Maisa Mansour
01:16:23
אוביקטים ותהליכים
Arie Stoliarsky
01:16:47
קלט פלט?
Doron
01:17:57
כן
Maisa Mansour
01:18:12
CLASS DIAGRAM
Arie Stoliarsky
01:18:17
sturctural
Roi Koresh
01:18:25
sequance
Arie Stoliarsky
01:18:25
behavioral
לירן בן-שושן
01:18:26
behavioral
Roi Koresh
01:18:55
מאגדת את כולן יחד?
Maisa Mansour
01:19:05
יותר קל
Ofir Segal
01:19:06
כולל הכל ומראה את הקשרים בניהם
Mor Peleg
01:19:24
למה להפריד?
Gili Cohen
01:19:43
תלוי מה רוצים להדגיש או על מה רוצים לעבוד
Mor Peleg
01:19:51
כשחושבים על מערכת ומנסים להבין אותה, רוצים לעבוד עם מודל 1
Mor Peleg
01:19:59
ולא לקפוץ ל-13 מודלים
Mor Peleg
01:20:07
מצד שני....
Gili Cohen
01:20:17
כל אחד מתאר משהו קצת שונה
Mor Peleg
01:20:21
לכל דבר יש יתרונות וחסרונות
Saleh
01:20:43
control
Arie Stoliarsky
01:20:46
סט פעולות מוגדר מראש?
Doron
01:20:49
קונספט?
Ahmad
01:20:56
שליטה?
Doron
01:23:17
לב
Mor Peleg
01:26:03
התנגשות זה מושג שאנשים תחמו את הגבולות שלו
Mor Peleg
01:29:05
view
Mor Peleg
01:29:42
נסיונית
Mor Peleg
01:32:12
השיטה עוזרת לחשוב על כל הפרטים
Mor Peleg
01:34:31
knowledge-elicitation method
Mor Peleg
01:34:41
חילוץ ידע מהמומחים
Mor Peleg
01:34:59
ידע שהוא בראש של המשתמש והוא לא יודע לבטא אותו
Mor Peleg
01:35:28
יש לכם שאלות לדובי? תכתבו לי אם כן ואז אפסיק אותו
Mor Peleg
01:39:04
הערך שיש למשתמש או לאירגון של הלקוח
Mor Peleg
01:39:57
המאמר האחרון גם איתי
Tzlil Yishaiev
01:40:07
תודה רבה
guysn
01:40:13
תודה רבה
Gili Cohen
01:40:14
תודה רבה!!
Maisa Mansour
01:40:14
תודה רבה
Doron
01:40:15
תודה רבה
Arie Stoliarsky
01:40:16
תודה רבה!!!
ori
01:40:17
תודה רבה
odeliya
01:40:19
,תודהה
לירן בן-שושן
01:40:22
תודה רבה!
Hatem Khater
01:40:22
תודה רבה!
RR
01:40:23
תודה רבה
Shazoor
01:40:31
תודה רבה.
MohamAd Edris
01:40:31
תודה רבה
Mohamed Agbaria
01:40:32
תודה
magdy atrash
01:40:33
תודה
Shani Palensia
01:40:36
הרצאה מעולה, תודה רבה!
Obaida Jabareen
01:40:40
תודה
Mor Peleg
01:41:33
dori@technion.ac.il