Zoom Logo

Moshe Yerachmiel's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Moshe Yerachmiel
44:06
שומעים?
רחלי צור
44:25
שומעים
רחלי צור
45:08
עכשיו יש קצת רעשים
Ilan
45:11
היה יותר טוב לפני
רחלי צור
45:26
שומעים טוב
רחלי צור
45:52
כן
Maya Hascal
45:52
כן
Maya Hascal
45:56
כן
רחלי צור
45:58
כן
Moshe Yerachmiel
53:40
אני אתחיל בלי וידאו לטובת איכות סאונד והקלטה לא מקוטעת. אם בכל זאת מישהו רוצה וידאו שיאמר.
Moshe Yerachmiel
55:59
אני מדבר אם מישהו לא שומע
Jenia Levin
56:00
כן
Jenia Levin
56:36
אפשר שוב מה עושה %ls?
Inbar Escusido
56:53
איך הוא יודע לאיזו תיקייה?
Inbar Escusido
57:00
סבבה
Jenia Levin
57:18
אוקיי
noa
58:29
מה זה רשומות?
noa
58:31
שורות?
Hadar
59:20
האינדקס הרץ זה עמודה שהתוכנה המציאה?
noa
01:00:51
מה זה אומר שזה 64?
Hadar
01:01:51
object זה מחזרוזת?
Hadar
01:03:55
למה הכוונה מידע קטגוריאלי?
noa
01:03:58
מה זה אומר astype(category)
noa
01:04:27
מה זה דאטא טייפ
noa
01:04:32
לא דאטא סט כאילו?
noa
01:04:54
ומה ההבדל בין האז טייפ לאפליי
noa
01:05:59
אינט זה גם דאטא טייפ?
noa
01:08:55
מה זה הINPLACE
Inbar Escusido
01:08:59
למה unnamed:0?
ofirm1747
01:09:27
ה DROP מחפש את התנאי רק בשורה הראשונה?
noa
01:10:48
למה בחרת לא לשנות אז את הדאטא מקוםד
noa
01:10:52
ולשמור את זה כדאטא חדש?
noa
01:11:02
*מקודם
noa
01:11:20
תודה
Hadar
01:12:44
מלא רעש
noa
01:12:45
מתחיל לפני 0
ספיר
01:12:48
קטן מאפס
Hadar
01:12:49
ועמודה שלילית
Hadar
01:16:42
אתה עושה היסטוגרמה על המידע המעובד? כלומר זה שמעל 0 שנים?
Hadar
01:18:40
תודה
Inbar Escusido
01:19:03
הערכים בציר ווי שונים
Hadar
01:21:53
אפשר שוב?
noa
01:23:27
#particinpants
noa
01:23:29
זה מובנה?
noa
01:23:40
אה אוקיי
noa
01:23:41
תודה
ספיר
01:27:49
אפשר שוב את פירוש קצוות הבוקס ?
ספיר
01:28:24
כן
Hadar
01:29:14
בקוד: למה העמודה היא הגיל ומחלקים לפי שכונה ולא ליהפך
Hadar
01:29:31
כלומר מציאת הגילאים של אנשים בכל כל שכונה?
ספיר
01:29:44
מעולה, תודה
Hadar
01:33:58
על מה מתבצעת הסכימה?
noa
01:34:41
יכול רגע להסביר שוב את הסעיף הקודם?
noa
01:34:52
ככן
noa
01:36:04
איפה אמרת לו לקחת רק את עמודת המספרים?
noa
01:36:41
יש סיבה שאתה מגדיר את המשתמש של העמודות?
noa
01:36:47
את השדה
noa
01:38:02
כן
noa
01:38:10
ומקודם לא היה לך גם עמודת יס או נו
noa
01:38:13
סליחה על כל השאלות
Hadar
01:44:44
שוב את המסקנה על P
Hadar
01:44:50
VALUE
noa
01:45:07
כאן בדאטא פריים הזה יש רק עמוד אחת?
noa
01:45:09
ה
ofirm1747
01:45:13
אם אפשר הסבר על הסטטיסטיקה.. מאיזה P_V היית אומר שזה מובהק?
noa
01:46:06
באופן כללי אם יש דאטא פריים עם עמודה אחת, ואני רוצה לעשות עליה משהו, אני צריכה לקרוא לעמודה הספציפית או שאני יכולה לקרוא לכל הדאטא פריים כי יש רק עמודה אחת?
noa
01:48:53
לא יכולת במקרה הזה פשוט לקרוא לכלל הדאטא פריים?
noa
01:48:57
היית חייב להתייחס לשם העמודה?.
noa
01:50:51
אוקיי תודה