Zoom Logo

0555312101 - מבוא למדעי הנתונים למהנדסים0555312101 - Introduction to Data Science - Shared screen with speaker view
הדר בן שושן
32:43
אפשר לחזור על ההגבלה השניה?
הדר בן שושן
55:27
אחלה תודה
הדר בן שושן
01:10:20
כן
ענבר זולקוב
01:10:21
כן
Mor Zukin
01:10:21
כן
מיקה לברון
01:10:21
כן
ענבר אסקוזידו
01:10:21
כן
הדר בן שושן
01:35:14
מישהו רואה את התוצאות?
נתנאל רויטבלט
01:35:25
לא
ענבר זולקוב
01:59:35
הפסקה
הדר בן שושן
02:19:23
רני יהיה דף נוסחאות בבחינה?
Mor Zukin
02:22:05
הסעיף הזה תמיד יכולול משהו שראינו בכיתה במפורש או יכול להיות שדרוג כלשהו?
מאי דבס
02:23:13
הניסוח של השאלה מאוד לא ברור..
noga mudrik
02:28:58
להשיג עוד דאטא
הדר בן שושן
02:32:24
לא
הדר בן שושן
02:33:18
כן
ברק כגן
02:51:05
רני למה הסכום הזה נסכם ל-Hפעמים?
ברק כגן
02:52:12
בשורה השנייה
ברק כגן
02:52:20
במעבר בין הסכום לערך מוחלט שלH
ברק כגן
02:53:28
אחלה תודה
ברק כגן
02:55:14
אבל סה"כ מדובר על שתי שאלות הכנה למבחן...
ברק כגן
03:07:14
יש מצב להסביר שוב מה זה הסימון הירוק קודם?
Mor Zukin
03:17:55
תודה רבה!!
מאי ארזי
03:17:57
תודה!!!
talg
03:17:59
תדה!
מיקה לברון
03:17:59
תודה רבה!!
ספיר חולי
03:17:59
תודה לך !
יובל הוכנברג
03:18:00
תודה!
יבגניה לוין
03:18:02
תודה!
ענבר זולקוב
03:26:02
תודה רבה רני!