Zoom Logo

שקד 4 - יוסי מלמן - Shared screen with speaker view
baruch e
30:49
שתי שאלות
baruch e
31:40
1 שלג פרץ בניסיון השלישי מה לדעתך גרם למבצע אורנים שהתגלגל מאז 1980.
baruch e
32:16
עד המלכת הנוצרים על כל לבנון הוצאנו נגדנו את השיעים מה דעתך.
נדב ממלוק
01:00:27
יוסי, אני מבקש את התייחסותך:
Aric Agmon
01:09:27
מי רצח את רפיק חרירי?
נדב ממלוק
01:30:03
עמוס, אני מבקש להפנות את תשומת לב למשהו חשוב ביותר.