Zoom Logo

โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอดคล้องกับตำแหน่งในการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ด้วย Unit School ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยระบบ Zoom Meeting - Shared screen with speaker view
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
28:33
ขออนุญาต ขอไฟล์ Power point ที่นำเสนอนี้ด้วยครับ ขอบคุณครับ
สํานักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
30:37
ขอบคุณครับ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
36:38
ขอให้ผู้เข้าร่วม Unit School เปลี่ยนชื่อ ให้ด้วยนะครับ เป็น ชื่อ-นามสกุล ถ้านั่งฟังกันหลายคนในเครื่องเดียว เปลียนเป็นหน่วยงานก็ได้ครับ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
36:43
ขอบคุณครับ
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
01:02:07
แผนงานและโครงการถ้ามีตัวอย่างหรืแนวทางการเขียนมาให้จังหวัดดูจะดีมากเนื่องจากผู้ขออนุญาตฯจะได้เข้าใจได้ง่ายและจะได้เป็นไปในแนวเดียวกัน
กชผ. ส.ป.ก.ขอนแก่น
01:07:11
ส.ป.ก.สร.5 ตามระเบียบการรังวัด พ.ศ. 2563 มีรูปแปลงแบ่งแปลงคงคล้าย ส.ป.ก.สร. 22 ครับ
กชผ. ส.ป.ก.ขอนแก่น
01:08:40
ใช้เฉพาะ สร.5 ก็เพียงพอครับ
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
01:26:31
จัดทำ ppt สรุปดี บรรยายก็ดีค่ะ
[สพป.] โชติวรรณ พัฒนจันทร์
01:26:54
ขอเอกสาร PPt อีกรอบได้ไหมค่ะ
ณัฐวดี สกม. กคด.
01:27:39
บรรยายได้เข้าใจเป็นอย่างดีเลยค่ะ
ณัฐพล ภูวดลไพศาล ส.ป.ก.ปราจีนบุรี
01:28:16
ได้ยินครับบ
[สพป.] โชติวรรณ พัฒนจันทร์
01:28:28
ใน zoom ได้ยินเสียงค่ะ
ส.ป.ก.อุทัยธานี (ฉัตรชัย มั่นคง)
01:28:33
ได้ยินครับ
Aphiriya (กปผ.)
01:28:40
ได้ยินค่ะ
ฉันท์ชนก กำปั่นทอง.สพท.
01:28:42
ได้ยินค่ะ
หนองคาย_กลุ่มงานช่าง_
01:28:44
ได้่ยินครับ
นครพนม2
01:28:45
ได้ยินค่ะ
กฤช รัตนโสภา สผส. ส.ป.ก.
01:28:51
ทาง zoom ได้ยินครับ
ส.ป.ก.พิษณุโลก
01:28:57
ได้ยินค่ะ
ส.ป.ก. ระนอง
01:28:58
สปก.ระนองได้ยินค่ะ
สราวุธ บรรหนองทุ่ม (กคป. สวผ.)
01:29:55
ขออนุญาตสอบถามครับ ในกรณีที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือมหาลัย ขออนุญาตใช้ที่ดิน จะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินตามกฎหมายข้อไหน รูปแบบใด และต้องดำเนินการอย่างไรบ้างครับ
นายกันตพงศ์ ส.ป.ก.ขอนแก่น
01:30:32
ขอสอบถามเรื่อง กรณีอนุญาตให้ใช้ที่ดินแล้ว แต่ตอนหลังมาตรวจสอบปรากฎว่าที่ดินดังกล่าวอยู่นอกเขต ให้ทำอย่างไรครับ ต้องเพิกถอนการอนุญาตมั้ยครับ
[สพป.] โชติวรรณ พัฒนจันทร์
01:33:17
สพป. เสียงแตกค่ะ
กลุ่มยุทธศาสตร์ ส.ป.ก.ลำปาง
01:33:19
อยากให้ส่วนกลางสรุปประเด็นที่ประชุมในวันนี้ค่ะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและไม่ได้เข้าร่วมประชุมจะได้รับทราบค่ะ ขอบคุณค่ะ
[สพป.] โชติวรรณ พัฒนจันทร์
01:34:08
ชัดเจนค่ะ
Phattrawadee Mekkhaphat
01:36:49
มีวิดีโอให้ชมย้อนหลังไหมคะ
สุทธิจิตรา
01:40:43
สำนักกฎหมายจะมีลิงค์ให้ชมย้อนหลังค่ะ
ส.ป.ก.เพชรบุรี
01:41:37
ขอลิงค์ชมย้อนหลังด้วยค่ะ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
01:42:39
จะลงในเว็บไซต์สำนักกฎหมายให้นะครับ
อรรถวร ส.ป.ก.ขอนแก่น2
01:43:08
ขอไฟล์ ประกอบการบรรยายหน่อยครับ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
01:46:57
ได้รับไฟล์ที่ส่งให้ไหมครับ
นายกันตพงศ์ ส.ป.ก.ขอนแก่น
01:47:18
ได้รับครับ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
01:48:23
ขอบคุณครับ
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
01:50:32
กรณีผู้ได้รับเอกสารสิทธิ สปก.4-01จะขอใช้ที่ดินเพื่อตั้งปั้มนำมันขนาดเล็ก พวกปั้มหลอด อธิบายหน่อยค่ะ
ส.ป.ก. ระนอง
01:51:09
มีตัวอย่างการทำผังบริเวณตามรูปแบบ สร.5 มั้ยค่ะ (หรือช่วยอธิบายค่ะว่าทำอย่างไร)
ส.ป.ก.พิษณุโลก
01:52:16
กรณีขออนุญาตก่อสร้างถนนหรือระบบประปาที่ยังไม่ได้ก่อสร้าง ในส่วนความเห็นของ อปท. ต้องรับรองในลักษณะอย่างไร
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
01:57:09
ตัวอย่างผังเขตพุทธวาส สังฆวาส
สปก.สกลนคร/อริญชย์วิธน์
02:00:58
กรณียื่นคำขอใช้มานานแล้ว ก่อน สปก.กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มตามคำสั่ง 855 ต้องยื่นคำและขอเอกสารใหม่ไหมครับ เช่นคำสั่งมอบอำนาจ
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
02:02:52
ตัวอย่างผังมีอยู่ใน ppt ด้วยใช่ไหมค่ะ
สุพัฒ สกม.
02:02:56
พี่ต้องครับ ผชช ประกอบ จะขอแสดงความคิดเห็น แต่ทางห้องประชุมน่าจะไม่ได้ยินเสียงครับ
นายอภิชัจ เจียรวิริยะนาถ สกม.
02:04:01
มีอยู่ในเอกสาร qr-code ครับ
ส.ป.ก.ราชบุรี
02:06:28
ขอสร้างวัดโบสถ์ ศาสนาคริส ผู้ใดเป็นผู้ขออนุญาต ต้องผ่านหน่วยงานไหน
สุรีพร เทพทอง สปก.อุดรธานี
02:06:33
ขอบคุณค่ะ
ส.ป.ก. ระนอง
02:16:47
กรณีการมอบอำนาจ เช่น การมอบได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขออนุญาตในเรื่องใช้พื้นที่ แต่ผู้ว่าฯ สงวนการมอบอำนาจไว้ ไม่มอบให้หน่วยงานนั้นซึ่งมีในจังหวัด ผู้ว่าสามารถขอใช้พื้นที่ได้เลยใช่หรือไม่ แม้ว่าหนังสือมอบอำนาจระบุว่าสามารถมอบช่วงได้ก็ตาม
ณัฐพล ภูวดลไพศาล ส.ป.ก.ปราจีนบุรี
02:23:58
สอบถามเพิ่มเติมครับกรณีกรมทางหลวงที่มาขอใช้ที่ดินเอกชนที่เกษตรกรที่ชำระครบแล้วแต่ยังไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ค่ารื้อถอนตรงนี้ ผมเคยโทรไปสอบถามส่วนกลาง เป็นพี่ผู้ชาย เขาตอบว่า เงินตรงนี้ให้นำเข้ากองทุน ส่วนเงินที่จะให้ชาวบ้านให้ปรับเรื่องค่าเช่าซื้อที่เกษตรกรชำระมา อันนี้ควรยึดแนวทางไหนดีครับ
สราวุธ บรรหนองทุ่ม (กคป. สวผ.)
02:30:24
อยากทราบว่าหากมีการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคไป 10 ไร่ ต่อมามีการตรวจสอบพบว่ามีการใช้ที่ดินไม่เป็นไปตามที่ขอ จำนวน 3 ไร่ ส.ป.ก. จะต้องเพิกถอนการอนุญาตให้ใช้ที่ดินหมดทั้งแปลง หรือเฉพาะส่วนที่ไม่ได้เป็นไปตามที่ขออนุญาตแต่แรกครับ
ภคพล สุขสวัสดิ์ ส.ป.ก.ปราจีนบุรี
02:31:40
ตอนนี้ มี สภากาชาติจังหวัด เขามีโครงการ สร้างบ้านให้เกษตรกร เฉพาะราย ในเขตปฏิรูป ครับ เรื่องนี้ สภากาชาติต้อง ยื่นคำขอ หรือไม่ครับ