Zoom Logo

Moshe Yerachmiel's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Moshe Yerachmiel
12:10
שומעים אותי?
Barak Kagan
12:33
שומעים אותך מקליד
Barak Kagan
12:41
שומעים
Daniel Benvaish
12:41
כן
Hadar
12:43
כן
Hadar
13:21
אתה שומע אותי.
Hadar
13:23
?
Hadar
13:55
אני אכתוב
Hadar
14:10
צריך להגיש את הש.ב עם שם משתמש
Hadar
14:28
זה השם משתמש שכתוב בתחילת המייל?
noa
18:56
יכולת לעשות את זה ככה כי הגדרת את המדינה וכו כאינדקס אלא כעמודה?
noa
19:03
*ולא
Bar Glickstein
19:56
נועה יותר חזק
Hadar
24:10
הקבוע של הישר
noa
24:17
מה זה הסיגמא?
Hadar
24:22
עשינו
noa
25:03
מה זה חותך שוב?
Moshe Yerachmiel
25:51
y=ax+b
Hadar
29:06
נראה שימוש של הפרמטרים?
noa
29:25
המודל הזה בעצם באופן טבעי לא מוצא חותך?
Hadar
29:29
כן זאת הכוונה
noa
29:38
החותך זה מיו?
noa
29:49
אה אוקייי
noa
29:49
תודה
Jenia Levin
29:58
איפה רואים שהוא התאים קו ישר?
Hadar
32:07
מה זה הRESID?
roy
32:37
שיש מגמה שהיא לא לנארית
noa
34:47
מתי עשית את האקספוננט?
noa
35:13
אה אוקיי
noa
35:56
המגמה דומה
noa
36:03
כן
Bar Glickstein
36:41
שזה שוב לא מתאים
Jenia Levin
37:15
איך נדע מה מספיק טוב?
noa
41:06
ערכים דומים בעמודות?
Sapir Hooli
41:30
אם ההתאמה לא מספיק טובה אז שארים גדולים יותר
noa
44:25
אין איך להפוך את זה ללינארי
Hadar
45:47
סבבה
Hadar
46:47
פרבולה
Sapir Hooli
46:49
פרבולה
Hadar
48:02
כן
noa
48:04
דיי
noa
49:50
אז אנחנו מוצאים פולינום?
noa
49:53
או קו ישר?
Moshe Yerachmiel
50:08
y=a + bx +cz
Hadar
51:12
1
Inbar Escusido
51:15
כל הערכים?
Jenia Levin
51:20
2?
roy
51:24
0
noa
56:52
רגיש מידי לרעשים
Inbar Escusido
58:24
יותר מדי מתאר טוב את הנקודות
Hadar
01:00:40
מה עושה המשתנה DATA שהגדרנו למעלה?
Hadar
01:01:42
fi
Inbar Escusido
01:04:10
חג שמח, תודה
Bar Glickstein
01:04:11
חג שמח, יש שיעורים לחופש ?
Jenia Levin
01:04:12
חג שמח
Hadar
01:04:14
יהיה עוד שיעורי בית לחג?
Hadar
01:04:22
חג שמח
Bar Glickstein
01:04:22
אוקי תודה
roy
01:04:26
חג שמח
רחלי צור
01:18:46
העמודות אצלי צמודות אחת לשניה
הודיה אביטבול
01:19:51
הי משה
רחלי צור
01:19:53
אז הגבול ביניהן שמתאים לציר x לא מתאים
רחלי צור
01:20:11
בטח
רחלי צור
01:20:16
תודה רבה!!
הודיה אביטבול
01:20:22
כן אני רשמח
הודיה אביטבול
01:20:24
אשמח