Zoom Logo

Webinar - Kommunikation i corona-tider - Hallvarsson & Halvarsson - Shared screen with speaker view
LE
18:28
Välkomna att skriva frågor i chatten! /H&H
340850chsa
21:47
Kommer vi att få presentationsmaterialet?
LE
22:19
Ja presentationen kommer att läggas ut i sin helhet på H&Hs hemsida. /H&H
Erik
22:39
Tack, bra!
Erik
38:52
Ganska lågt förtroende för media, journalister som jag läser det! Utveckla gärna.
Daniel Johansson
40:39
Er syn på ex. SvDs linje?
Erik
41:04
Svagt ansvarsutkrävande/accountability i Sverige!
Erik
42:25
Ministrar byter fot. GD:ar förlorar jobbet med full lön...
Rickard Ydrenäs
42:58
Kriskommunikationen verkar okoordinerad mellan myndigheterna. Infördes inte ett krisberedskaps- och hanteringscenter på Regeringskansliet efter Tsunamikatastrofen?
Erik
43:43
55 ledamöter - missat det fullständigt...
Erik
45:07
Alternativa lösningar - vilka finns?
SEHAGLINDJ
47:20
Sofia, när kan man börja diskutera andra frågor. Många förslag som just publicerats i Bryssel, när kan man börja påverka kring dessa exvis Climate Law och Circular Economy 2.0
Erik
56:22
Kommentera gärna det låga förtroendet för "media", enligt staplar i början av er presentation.
Erik
01:01:46
Operativ och kommunikativ strategi verkar gå hand i hand!
Erik
01:04:25
Vem skall ta lead på krishanteringen i ett bolag? VD eller annan? Hört bägge alternativen.
Erik
01:05:42
Tack, Theo! Även min bild.
Erik
01:06:38
Tack, alla!
vsusda
01:06:56
Tack för bra webinar!
katinkaw
01:06:57
Tack för ett mycket bra webinar!
Andreas
01:07:06
tack bra informativt webinar
Malin Lundin
01:07:08
Tack H&H! Intressant.
Erik
01:07:08
Mycket bra!
ylva
01:07:31
Tack, bra initiativ!
Johanna Tham
01:07:44
Stort tack! Mycket bra!
LE
01:09:25
Stort tack för idag alla! /H&H