Zoom Logo

0680318301 - ספרות גרמנית במאה העשרים (מאן, רילקה, ברכט ואחרים)0680318301 - German Literature in the 20th Century - Shared screen with speaker view
noyas
28:44
https://www.youtube.com/watch?v=MqBu-lEPKWg
Zahiye Kundos
33:29
שאלות חשובות!
568072
54:32
רעשי רקע כל הזמן
Orin Posner
54:57
אם אפשר שכל מי שאינה הדוברת תוודא שהיא על מצב השתק mute
Yafit Shachar
55:00
יש אנשים שלא השתיקו את הרמקול
Daphna Hacker
01:16:16
אשמח אם נתייחס לשלומו ומצבו של הסגל המנהלי ולשאלת סיום הסמסטר - בחינות ועבודות
noyas
01:24:10
תודה על המפגש 1.אני באמת מאמינה בכוח הרוח דווקא בימים אלה- ברוח דבריה של יעל דר שציטטה את גולדברג. במובנים רבים- אנחנו ברי מזל- לא איבדנו מחסנים של מזון, לא פיטרנו אלפי עובדים. הרוח היא משאב דל ויקר בו בעת 2. אני מוצאת פוטנציאל אדיר בהוראה המקוונת- בתיעוד, העלאת חומרים וזמינותם לא במקום בני האנוש- אבל זה מטלטל ומחייב לחשיבה- ואולי שוב האקדמיה תהיה בראש?.
אורפה סנוף פילפול
01:27:07
המלצת קריאה: שיחה בין פוקו לדלז על תפקיד האינטלקטואל ותפקיד התיאוריה:https://libcom.org/library/intellectuals-power-a-conversation-between-michel-foucault-and-gilles-deleuze
נדין קופרטי-צור
01:29:54
קישורית לספריה:
נדין קופרטי-צור
01:29:58
https://blog.archive.org/2020/03/24/announcing-a-national-emergency-library-to-provide-digitized-books-to-students-and-the-public/
estee
01:32:46
גם החרדיות... מאותה סיבה
estee
01:33:04
קשה לשים את הפרפורמנס בבית...
rakefet sela
01:33:59
חבר פרופסור באוניברסיטה בק'פוסקרי ונציה מספר שגם אצלו התלמידים מסרבים להפעיל המצלמה. סוג ל התנגדות
maayan
01:34:04
תודה זהייה. ותודה סיאהם.
Yafit Shachar
01:36:02
בנושא אחר - האם אפשרי לנצל את התקופה הזאת דווקא לשיתופי פעולה בינלאומיים, כנסים וירטואליים וכו?
Arie Altman
01:36:08
תודה על המפגש. אכן יש חשיבות רבה לכוחה של הרוח והשיח האקדמי בעת זו, עם זאת חסר השיג ושיח בין אנשי התרבות על כל ענפי המחקר מצד אחד לבין חוקרי מדעי הטבע (ורפואה בתוכם). שהרי הישועה המעשית תבוא (מהר ככל האפשר נקווה) מצד חוקרי מדעי הטבע. עם זאת, אם לא ייוצר שיתוף פעולה בינם לבין אנשי מדעי החברה ותחומי התרבות האחרים - עשויות להיווצר טעויות רבות בתפישת המציאות וכווני הפעולה המעשית. ומעל לכל אל נא נאחז בשיח דיסטופי. היו מגיפות והעולם (וכנראה תהיינה עוד...) המשיך, לעיתים יצא מחוזק יותר.
Adi Sorek
01:45:54
תודה על המפגש המעניין
Shir
01:46:37
מצטרפת לעדי, תודה רבה לכולן
Gal Hertz
01:46:40
מצטרף לברכות ולתודות לדוברות ולמשתתפים בדיון!
noyas
01:47:58
תודה- זו בדיוק דוגמה נפלאה לאיך האקדמיה מצליחה להגיב למציאות, לצרכים, ולא להיות מנותקת. אם אפשר רק להוסיף- הערה לא אקדמית- עבור רובנו ה"בידוד" אינו שונה מהיומיום... רק שיתנו לנו שקט. ולעבוד מול המחשב. באמת ששאלו אותי בהתחלה- אמרתי שאין הבדל מהחיים הרגילים. עבור רבים סביבנו זה שינוי מהותי, אנחנו לא בהכרח יכולים להבין את זה. זה הזמן לאמפטיה אנושית....
Maya Klein
01:47:59
תודה רבה!
Irit w
01:48:21
תודה רבה!
Orin Posner
01:48:33
תודה על שיחה מרתקת!
laurie
01:48:35
תודה רבה
Maysoon Shibi
01:48:35
תודה רבה גלילי. ותודה לכל הדוברות והדוברים!
siham
01:48:37
תודה רבה והרבה בריאות תהל על העולם
noyas
01:48:40
תודה רבה! בריאות ושמחה
gil renov
01:48:40
תודה רבה!
hala halaby
01:48:42
תודה רבה
Noa Brandel
01:48:47
תודה רבה :)
מיה וינשטוק
01:48:50
תודה רבה :)
Avital Barak
01:48:50
תודה, רק בריאות