Zoom Logo

Moshe Yerachmiel's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Daniel Benvaish
06:41
כן
Hadar Ben Shoshan
06:52
בסדר גמור
Hadar Ben Shoshan
08:23
תוכל להגיד איך לדעתך להתכונן למבחן?
הודיה א
10:31
תציגו בפנינו מבחן לדוגמא?
Barak
12:11
בבעיה המדוברת המרחקים ב-MSEיהיו תמיד או 0 או 1 כי משתמשים ב-OHE?
הודיה א
12:54
פרגיקציו
Daniel Benvaish
12:56
פרדיקציה
הודיה א
13:13
0-1
Barak
14:20
e
Barak
14:28
2.7
Hadar Ben Shoshan
14:48
0
Barak
16:04
סוג של נורמליזציה?
Daniel Benvaish
17:29
2
Barak
18:03
כן
Hadar Ben Shoshan
19:16
דומה
Hadar Ben Shoshan
19:25
פשוט 1 כפול האיבר הראשון
Hadar Ben Shoshan
21:46
למה?
Hadar Ben Shoshan
24:39
איפה אתה רואה איפה צדקנו ואיפה טעינו?
Hadar Ben Shoshan
24:43
לפי גודל ההסתברות?
Hadar Ben Shoshan
25:28
סבבה תודה
הודיה א
26:38
הבדלים בסדר גודל של השגיאה
הודיה א
27:37
יותר מאומן על המודל?
Hadar Ben Shoshan
28:01
המיקום האחרוןם בוקטור
Daniel Benvaish
28:05
רק האיבר האחרון
נועה קרייצר
30:56
גדדול
Daniel Benvaish
31:18
גדול
Hadar Ben Shoshan
31:18
גדול
Bar Glickstein
33:09
כן
Barak
34:23
לא
נועה קרייצר
34:23
לא
Hadar Ben Shoshan
34:41
הוא תמיד חיובי
Hadar Ben Shoshan
34:44
אז חצי חסום
Hadar Ben Shoshan
34:53
CE
הודיה א
38:24
קונבולוציה
Hadar Ben Shoshan
38:24
פרספטרון
Barak
38:25
CNN
Hadar Ben Shoshan
38:36
קונבולוציה
הודיה א
38:42
כי זה לא חד מימד
Daniel Benvaish
39:18
כי זאת תמונה והפיקסלים דומים במיקום אחד ליד השני
Hadar Ben Shoshan
46:59
מגודל 4
Daniel Benvaish
47:00
כמספר המחלקות
Hadar Ben Shoshan
47:02
יש 4 ליבלים
Hadar Ben Shoshan
47:14
אוקיי
Hadar Ben Shoshan
48:06
כמה שכבות
Hadar Ben Shoshan
50:01
תודה רבה
Hadar Ben Shoshan
52:37
במקרה שלנו HDW הם 10?
הודיה א
53:20
אתה יכול לחזור על איך
הודיה א
53:24
נקבע מספר הקטגוריות?
הודיה א
53:46
תודה
Hadar Ben Shoshan
54:35
קרוס ולידציה
Hadar Ben Shoshan
01:04:06
דף נוסחאות?
Bar Glickstein
01:05:12
תודה רבה משה !
yuval hochenberg
01:09:14
תודה!
Barak
01:09:31
תודה רבה משה
Roy Besso
01:10:22
תודה רבה משה!