Zoom Logo

פגישת זום עם ראש המועצה - Shared screen with speaker view
itshak cohen
44:26
שלום
אברהם ויסברג
44:58
ישנם הורים שמשלמים שכר לימוד למוסדות חינוך בתוך היישוב ומחוץ לו. מה הצפי לעתיד, נמשיך לשלם למרות שהילדים בבית?
itshak cohen
49:44
מוזמנים לכתוב שאלות בצאט
שילה קליין
01:00:38
כמה חולי קורונה יש ביישוב?
DavidMordechai
01:02:40
האם מחלקת דת יכולה להוציא לו"ז תפילות של הישוב? כולל בחג.
שילה קליין
01:07:37
הוא התכוון לשות קבועות
שילה קליין
01:07:42
לשעות
DavidMordechai
01:08:32
הכוונה היתה לשעות קבועות בהם התושבים יוכלו להתפלל *בבית* בידיעה שכולם מתפללים באותה השעה.
משה
01:10:24
איך מעלים את המורל בישוב?