Zoom Logo

מה לעשות עכשיו - מפגש 5 - Shared screen with speaker view
Topaz Haas
29:22
זה נכון להגיד שהגידול של המערכת הכלכלית הוא גם מהמטרות המרכזיות של המערכת?
Topaz Haas
29:38
המערכת הקפיטליסטית *
aura hammer
48:21
כרגע יש שלטון הכסף...
aura hammer
49:12
האם אפשר לקחת חזרה את הדמוקרטיה?
לילי הנדלר
59:09
מגניב... מהיר בעיר :-)
אבנר. אין לי מצלמה ומיקרופון. אני שומע הכל
01:04:38
אין בן אדם מכון". יד תפיסת עולם שלך, שלי ושל האחרים. מה נכון? למה דווקא אתה החושב נכון?
Kerem VM
01:29:09
תעשיית הפארמה שייכת ליחסי הון שלטון