Zoom Logo

Swift Accelerator 2020 Briefing - Shared screen with speaker view
rapple
01:01:24
yj set us free
Sean Wong
01:01:30
No
Ju XiangQi (10) 104
01:01:30
Yay byw
Ju XiangQi (10) 104
01:01:34
Bye