Zoom Logo

cvacca. org's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Dayong的 iPad (2)
13:12:52
4/4
Janet
13:12:53
4/4
ZHANG LILY
13:12:53
4/4
Hua
13:12:54
4/4
Xiaoling
13:12:55
4/4
yud331
13:12:55
4/4
Gordon iPad
13:12:57
4/4
Xiaowei
13:12:58
4/4
lin
13:13:02
4/4
sherry Cai
13:14:24
5度
Xiaoling
13:14:28
5
莎莎 (加拿大 多伦多)
13:14:28
5度
Gordon iPad
13:14:29
5
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:14:29
C 5
Elizabeth
13:14:29
5
Xiaowei
13:14:35
5
Hua
13:14:35
5
lin
13:14:36
5
Dayong的 iPad (2)
13:14:37
5度
Jianping (Toronto)
13:14:37
5
lin
13:14:51
5
Elizabeth
13:20:29
WHOLE
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:20:30
ban
Xiaoling
13:20:35
b
yud331
13:20:37
半音
iPad
13:20:38
Jianping (Toronto)
13:20:39
Xiaoling
13:20:41
h
Hua
13:20:41
半音
wen
13:20:44
半音
Gordon iPad
13:20:44
半音
Janet
13:20:46
Xiaowei
13:20:52
1/2
Dan Wang
13:20:55
Dayong的 iPad (2)
13:20:59
半yi n
邸燕云
13:21:04
Chen Zhao
13:22:36
Janet
13:22:41
2
wen
13:22:41
2
Chen Zhao
13:22:42
2
Xiaowei
13:22:43
2 du
Xiaoling
13:22:43
2
sherry Cai
13:22:45
3
Chen Zhao
13:22:47
2
Dayong的 iPad (2)
13:22:47
2
Hua
13:22:50
2度
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:24:13
3
wen
13:24:14
2
claire wang
13:24:14
3
Janet
13:24:16
3
Elizabeth
13:24:17
2
Xiaowei
13:24:19
3du
Dayong的 iPad (2)
13:24:23
3度
Hua
13:24:23
3度
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:26:09
mi
Chen Zhao
13:26:09
3
Xiaoling
13:26:10
3e
Dayong的 iPad (2)
13:26:11
E
Gordon iPad
13:26:12
E
Hua
13:26:13
E
claire wang
13:26:15
e
Xiaowei
13:26:15
E
Chen Zhao
13:26:18
e
邸燕云
13:26:33
E
Hua
13:26:50
E手位
蓝色海洋HUAWEI P9 Plus
13:29:33
请老师再讲一下跳音弹奏的方法
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:36:47
b
Gordon iPad
13:36:48
C
claire wang
13:36:48
b
Hua
13:36:48
B手位
Jianping (Toronto)
13:36:55
b
Janet
13:36:55
b
Xiaoling
13:36:56
b
Yuan Yuan (Canada St. John's NL)
13:38:58
c
Xiaoling
13:39:06
c
claire wang
13:39:10
c
Chen Zhao
13:39:10
c
Hua
13:39:12
C手位
Elizabeth
13:39:14
C
Dayong的 iPad (2)
13:39:15
C手位
南飞燕
13:49:51
谢谢老师!