Zoom Logo

R- סביבת תוכנה לניתוח נתונים סמ 2 - Shared screen with speaker view
רון דולקין
01:15:42
גם אצלי אין אפשרות להוסיף חברי קבוצה
אור בן אסולי
01:17:01
אולי פספסתי.. אנחנו מדלגים על פרק 5 בספר קורס?
בן רחמוט
01:17:43
אטפל בעניין הקבוצות,
Zohar Potash
01:17:52
פרק 5 זה סטטיסטיקה תיאורית והוא לימד את זה שבוע שעבר
אור בן אסולי
01:19:00
ואי תודה לא שמתי לב!
רותם פנחס מרגלית
01:23:21
רנדומלית
רותם פנחס מרגלית
02:18:27
אתה יכול לחזור על זה?
רותם פנחס מרגלית
02:18:30
לא כל כך מובן
רותם פנחס מרגלית
02:18:48
המיקרופון לא עובד אז אם מישהו יכול להגיד בבקשה
שחר אגמי
02:19:07
על מה רותם?
רותם פנחס מרגלית
02:19:37
אחרי שהוא דיבר על התחביר שזה היה מובן, הוא התחיל לדבר על אובייקט או משהו
שחר אגמי
02:20:02
על האובייקט lm
אביב אוחנה
02:20:26
הסבר על הקלאס?
רותם פנחס מרגלית
02:20:42
אה אוקי, עכשיו הבנתי. תודה!
יעל שני פיינשטיין
02:47:36
לא משנה הצפיפות. משנה האם זה קו ישר
רותם פנחס מרגלית
03:14:46
האם יש שוני
רותם פנחס מרגלית
03:14:48
בין המודלים
רותם פנחס מרגלית
03:14:53
לא?
מעיין קלימנקו
03:15:05
כתוב בהמשך שלא
זהר רותם
03:18:12
רק לוודא, שיעור הבא הוא ב23.4?