Zoom Logo

Kartlegging og tildeling av tjenester med fokus på velferdsteknologi - Shared screen with speaker view