Zoom Logo

איכות הבנייה בישראל - Shared screen with speaker view
Shmuel Yerushalmi
43:32
תנו לי חמש דקות רשות הדיבור ואוכל לספר מה היא הסיבה האמיתית לליקויים באיכות ה נ בארץ
Shmuel Yerushalmi
43:53
באיכות הבנייה
Shmuel Yerushalmi
52:12
שאלה לורדית. האם מספיק בכתיבת הוראות הרגולציה לשיפור איכות הבנייה? אולי פשוט מאוד כדאי, שהמדינה באופן ישיר תעסוק בבנייה ותהיה אחראית על האנעות של מה שהיא בונה בעצמה? תודה! שמואל
Shmuel Yerushalmi
01:24:43
שאלה לי לגיא. האם בפודיום הווירטואלי שלכם, יהיה גם מקום וזמן לשאלות ודיון? תודה!
hillelschocken
01:32:28
לא רואה הבדל בין החלופות…
Michal Amir
01:34:09
ההקלטה תישלח למשתתפים בהקדם
David Hattis
01:36:28
Vardit, let us discuss existing building codes. New Jesrsey in the US is best example.
opher e sever
01:50:48
היעדר קוד בניה לנושאי הליבה - אוורור, אקלום, איטום וניקוז (במגרש) יוצר בעיות לבקרת המבנים ולכשלים לא מבוקרים.
David
02:05:16
להערכתי האסון הבא במשק הבניה יהיה בבנינים קיימים. .
David Hattis
02:06:03
I agree David
David
02:06:57
דרושה חקיקה שתחייב בדיקה תקופתית של בניה קיימת. דוד פילזר
Shmuel Yerushalmi
02:07:01
ודרך אגב, יש יותר סיכוי לאסון באחד הבניינים שנבנו בשנים האחרונות, מאשר במבנים ישנים.
Shmuel Yerushalmi
02:08:04
ושאת הבדיקה תעשה מדינה ולא כל מיני ”בודקים” מטעם הקבלנים.
David Hattis
02:10:46
David P, let us examine the applicability of the New Jersey Existing building Subcode.
רפי רייש
02:15:47
צחי אתה צודק. אבל אולי כי זה בגלל שמנהל התכנון מנוהל על ידי מתכננים שלא מבינים בבניה או ברישוי ולכן זה לא עניין אותם
David
02:17:39
הבעיה העיקרית אינה הקוד אלא תחזוקה ארוכת הטווח. מציע ללמוד את דו"ח ועדת החקירה שבדקה את קריסת הבנין הפלורידה. GRAND JURY REPORT SURFSIDE.
Shmuel Yerushalmi
02:18:58
What is special in New Jersey code in relation to other building quality codes?
David Hattis
02:20:29
New Jersey has led the US in developing an existing building code.
Vardit Isaac
02:24:12
לא מדוייק
Eyal-Shaar Architect
02:25:24
במסגרת הצוות שריכזתי בקוד הבנייה בין היתר בנושא התחזוקה, עלה הנושא לחייב תשלום לביטוח של מבנים והתנייה לביצוע תחזוקה ורישוי תחזוקה אחת למספר שנים .
רפי רייש
02:29:56
יגאל גוברין מראה שאיגוד המהנדסים עקביים
רפי רייש
02:30:31
כולם אשמים לאיכות חוץ ממהנדסי הבנין ???? רק שלא יבקרו אותם- למרות שבכל העולם יש מכוני בקרה. מה שנקרא- שיהיה לנו בהצלחה...
חנה חרמש מה"ע הרצלייה
02:34:01
כל מילה בסלע!
Shmuel Yerushalmi
02:37:38
תאירו גם טיפה זמן לדיון בהשתתפות אנשים חסרי מנוח כמוני, שבוער בהם הנושא והרצון להתבטא לגביו.
Shmuel Yerushalmi
02:37:53
תשאירו.
חנה חרמש מה"ע הרצלייה
02:44:27
אני רואה מציאות אחרת, אנשים מוציאים הון על עיצוב פנים,
Shmuel Yerushalmi
02:46:33
לדעתי, צריך ללמד אנשים להשקיע פחות בעיצוב (בין פנים לחוץ) ויותר להתרכז בפונקציונליות ואיכות הבנייה.
Shmuel Yerushalmi
02:52:40
בישראל יש בכלל תרבות? לדעתי, יש פה חוסר אחריות והפקרות מוחלטות.
opher e sever
02:53:56
ש"ח 630 לדירה להכנות.נק' טעינה ודחו את זה במינהל התכנון
Shmuel Yerushalmi
02:59:09
And this code (New Jersey) contributing to level of building quality wide territory of US? I not expert in this topic, becouse i asking it.
opher e sever
03:08:51
PPVC
רפי רייש
03:13:04
להיפך אמרתי שצריך לדעת עבור מי צריך לבנות- כרגע לא יודעים....
רפי רייש
03:13:21
ולכן מכוונים רק לעשירים