Zoom Logo

איכות התכנון בישראל - Shared screen with speaker view
Shmuel Yerushalmi
50:07
שהמדינה בעצמה תעסוק בבנייה ולא חברות בנייה פרטיות ואז יהיה ניתן להכניס כל מיני שיפורים ושכלולים (כולל, בנייה ירוקה), מבלי שהדבר ייקר את המחירים.
osnat elron
01:10:43
חבל שלא מצויין קרדיט למתכננים
jonathan luzer
01:14:20
אם אפשר לשים את כולם על מיוט מלבד הדובר
Yoavc
01:20:00
תודה
lea
01:25:32
תוכלו לתאר תכנון אקלימי בדוגמאות שהצגתם לוד מול נתיבות לדוגמא
Stela Avidan
01:46:04
אדר' דוד יואב היציג רק הדמיות גם של פרויקטים שבוצעו, מדוע?
Stela Avidan
01:51:19
דיבר על פרויקט ייעור, כאשר רק בלה גווארדיה הם כורתים כאלף עצים חלקם בני מעל 70 שנה, תכסית מעל ומתחת לקרקע 100%, תוספת 4000 דירות ללא פיתוח תחבורה ציבורית עקב המגבלות הגיאומטריות, (נושא אחרון זה מאושר על ידי מנהל הנדסה לבוועדות ערר שונות). איך מדברים על אי חום אורבני עם תיכנון אגרסיבי שלהם?.
Alina Lubenzov
01:52:16
האם איכות זו תהא מדידה?
irit gil
01:53:05
במכרז האחרון של משב"ש התבקשו המציעים לתת אחוזי הנחה משמעותיים מתעריפי משב"ש עצמם....
Udi Kassif
01:55:16
אשקלון יצאה למכרז לבניית מבני חינוך באמצעות מנהל פרויקט שייבחר והוא זה שיסגור את הצוות ושכרו… לא יאמן.
osnat elron
02:09:23
הערך והכבוד לאיכות האדריכלית מתחיל בחובת מתן קרדיט למתכנן כשמציגים פרויקט
Meirav Snir
02:11:20
הוא צריך להתחיל בגבולות שאדריכלים מציבים
Yoavc
02:22:54
סייקי מדיקל יושבת שם
Yulia Oria Shlomenzon
02:26:43
פרויקט באמת מרגש ומהמם! כל הכבוד לקרן ריאליטי!!!!
irit gil
02:27:21
מדליק כל הכבוד!!!!
osnat elron
02:28:30
כמי שלא מבצעים. כמה אתם חווים פער בין כוונות תכנוניות למה שבסוף בוצע?
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
02:29:29
ויקטור וכולם , תודה וערב טוב.
osnat elron
02:29:32
אמן
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
02:30:12
אפשר לעשות סקר בין המומחים מה ישפיע לדעתם על החזון התכנוני לאור מגמתיות חברתיות
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
02:30:23
1 טכנולוגיה חדשה
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
02:30:44
2 גידול אוכלוסיות
Benayahu benayahu.harshemesh@post.idc.ac.il
02:30:52
3 גבולות המרחב
חנה חרמש-מה"ע הרצלייה
02:32:40
כולנו רעננים
Stela Avidan מנכ"לית יד אליהו הירוקה
02:38:19
האם ניתן לקבל את המצגת של לרמן?
יהודה עירוני
02:38:28
אחד האתגרים התכנוניים להווה ולעתיד הוא התמודדות עמקנית ומקצועית עם שינויים דרסטיים במאפייני שוק התעסוקה ובעניין מאפייני השירותים והמסחר. התכנון היום עוסק רק כמותית בנושאים אלו.
ויקטור אבקסיס
02:38:43
כל המצגות ישלחו לכולם
Yoavc
02:45:49
מזעזע
לשכת תכנון 1 תל אביב
02:59:15
תודה רבה על ערב מצוין, דניאלה פוסק
Stela Avidan מנכ"לית יד אליהו הירוקה
02:59:20
תומכת בדיברי אפרת
Osnat Rosen Kremer
02:59:32
תודה על ערב איכותי