Zoom Logo

Dialogkonferanse - eHelse Agder - Shared screen with speaker view
Lars Houge (Siemens Healthineers)
41:17
Hva får vi til lunsj?
Bjørn Bakke , Rådgiver e-helse SSHF
41:39
Virtuell lasagne
Lars Houge (Siemens Healthineers)
42:04
Gleder meg... Bare et sukk fra en som savner fysiske møter og konferanser....
Lars Bredahl (Abilia AS)
42:10
Spagetti diagram :-)
Henning Odden
48:56
et spm. Blir bildene fra dagen delt med oss senere?
Marit Svindland
49:14
Ja, alle presentasjoner vil bli delt.
Christin Ilstad, KPB
49:27
Hva med opptak?
Henning Odden
49:37
:-) takk
Frede Ousland (HEPRO AS)
51:34
Hva er tidsperspektivet?
Grete Kvernland-Berg
01:12:06
Marit Svinland vil presentere litt om tidsperspektivet senere i dag.
Marit Svindland
01:22:35
Opptak av fellessesjonene vil også gjøres tilgjengelig.
Ingvar Sørlien (Siemens Healthineers)
01:59:40
Spørsmål til Bjørn: Dette betyr altså at håndtering av Behandlingshjelpemidler skal være en del av/håndtert av totalløsningen?
Lars Bredahl (Abilia AS)
02:16:45
Tenker en at personlige hjelpemidler fra NAV er del av løsningen ? I tilfelle er NAV involvert ?
Bjørn Bakke , Rådgiver e-helse SSHF
02:18:37
Behandlingshjelpemidler er i prinsippet medisinsk velferdsteknologi. Det er samme tjenestemottaker som får forskjellige tjenester fra forskjellige aktører . Samhandling om det totale bør være et mål. Da må vi dele informasjonen vi har brukt for.
Marit Svindland
02:19:08
NAV hjelpemiddel har deltatt i behovskartleggingen, da de leverer svært tilgrensende tjenester.
Bjørn Bakke , Rådgiver e-helse SSHF
02:20:21
NAV har ikke vært del av behovsavklaringen, men er en aktør i det totale hjelpemiddelbildet.
Lars Bredahl (Abilia AS)
02:22:17
Har eller har ikke NAV vært med ? Ser to svar her :-) på avklaring og behovskartlegging. Det er jo ofte identisk velferdsteknologi i eHelse og NAV Hjelpemiddel som kan være relevante.
Bjørn Bakke , Rådgiver e-helse SSHF
02:23:43
Beklager min mangelfulle oversikt på deltakere i work shops rundt behov. NAV har vært med.
Maahr Ludvig Eikeland, Krsand Kommune
02:24:19
Ang hjelpemidler fra NAV, så koples mye av dette sammen med trygghetsalarm, som f.eks epilepsisensorer. Vi har også brukere der vi sørger for at de kan aktivere trygghetsalarmen via skjermteknologi på rullestil levert av NAV. I disse tilfellene blir teknologi levert av NAV en del av trygghetsteknologi-løsningen.
Ronny Holten Olsen - Norsk Helsenett
02:56:54
Innspill, Ronny H. Olsen - Norsk helsenett!
TorÅgeFjukstad
03:50:45
Finner ikke Smart Inspection
Mariann i Easymeeting
04:49:33
Gansmoe
Soheil Dabestani (Diffia AS)
06:19:51
Meget enig med Stian og hans gruppe her - designdrevet arbeid I tverrfaglige team må være en del av utviklingen her :+1: