Zoom Logo

Physics@ZOOM - Shared screen with speaker view
Sagi Meir
08:34
הקורס בחלקיקים נגמר ב12
Roy Beck
09:09
הכנסו ל:
Roy Beck
09:10
https://www.menti.com/b8unr62syq
nadavfrenkel
15:17
רועי, לאן תעלה ההקלטה אחר כך?
Roy Beck
18:02
https://www.menti.com/b8unr62syq
Neta Ilan
18:27
מגניב!
Roy Beck
39:18
https://www.menti.com/b8unr62syq
Sagi Meir
45:16
מזכיר את תוצאות הבחירות
Sagi Meir
45:53
מהפך
Erez Etzion
45:55
רגע יש קואליציה עם חלבונים לא מסודרים
Neta Ilan
01:11:09
תודה!
nadavfrenkel
01:11:10
תודה!
Ori Wigman
01:11:17
תודה רבה
Michael Faran
01:11:19
תודה!
Ofek Vardi
01:12:32
תודה רבה
Erez Etzion
01:12:33
רועי עשיתי מיוט לכולם … בגלל זה לא שואלים
Doron ke
01:16:19
אני בשנה 0 ,רציתי לדעת אם במפגשים הבאים יהיה צורך לפחות מידע קודם? כי הרגיש שהיו הרבה דברים שלא יותר מידי הבנתי בגלל שאין לי את הידע הקודם שגרם שלא יותר מידי הצלחתי להבין את ההרצאה. ואם כן צריך ידע קודם האם קיימת אפשרות לשלוח סיכומון של הידע הקודם שנדרש מספר ימים מראש שאנשים שטרם למדו את הדברים יוכלו להגיע יותר מוכנים ויבינו יותר טוב את ההרצאה
Doron ke
01:16:30
מתחיל שנה הבאה